Халықаралық жобалар мен зерттеулер

Кафедра жақын шетел ғалымдарымен шығармашылық және ғылыми тығыз байланыста. Белгілі ғалым, журналистика зертеушісі, ф.ғ.д., әлем тілдері университетінің профессоры Ф.А:Муминов 10.01.10-журналистика мамандығы бойынша филология ғылымдарының докторы диссертация қорғайтын диссертациялық кеңестің мүшесі болып табылады. Он қазақстандық ізденушілер Қ.Тұрсын, А.Қасымов т.б. диссертацияларын қорғауда оппонент ретнде пікір блдірді. Проф. Ф.Муминовтың тікелей жетекшілігімен біздің ғалымдар даярлауына қатысқан оқулықтар мен оқу құралдары жарық көрді. «Әлем журналистикасының тарихы» атты Ташкентте жарық көрген оқу құралының «Қазақстан журналистикасының тарихы» атты тарауын ф.ғ.д.,проф. Ш.Ы.Нұрғожина даярлады. /История мировой журналистики.-Ташкент: Наука и технологии,2008. С.299-309.