Оқу-әдістемелік қызмет

 

Химиялық физика және материалтану кафедрасы ел дамуына аса қажетті мамандар тәрбиелеуде. Бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша мамандықтар:

Бакалавриат (оқу мерзімі - 4 жыл):

5В050600 - Химия

5B072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5B072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі - 2 жыл):

6M074000 - Наноматериалдар мен нанотехнология

6M073400 - Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы

6М070800 - Мұнай-газ ісі

6М071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы (6M071001-ғарыштық материалдар)

PhD докторантура (ұзақтығы - 3 жыл):

6D074000 - Наноматериалдар мен нанотехнология

6D073400 - Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы