Ғылыми бағыттар

Қытайтану кафедрасының ғылыми зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша қызмет атқарады:

Тарих саласы бойынша:

- Қытай тарихының мәселелері

- Қытай дерек көздері бойынша Орталық Азия елдері мен Қазақстан тарихы

- Қытайдың сыртқы саясаты және халықаралық қатынастың өзекті мәселелері

- Қытайдың ішкі саяси дамуының ерекшеліктері

- Қытай және Орталық Азия елдерінің экономикалық келісімдері мен аймақтық интеграция мәселелері

- Аймақтық этнография және этнология мәселелері (ОА және Қытай)

- Қытайдың деректемесі мен тарихнамасы

Әдебиеттану саласы бойынша:

- Қытай әдебиетінің тарихи даму ерекшелігі

- Қытайдың танымал жазушылары мен ақындарының әдеби мұрасын ғылыми талдау

- Қытайдың әдеби ескерткіштерін зерттеу

- Қытайдың әдеби жанрларының ерекшелігі

- Қазақ әдебиеті мен қытай әдебиетінің байланысын талдау

Тіл білімі саласы бойынша:

- Қытай тілінің ерекшелігі

- Қытай тілінің лексикологиясы

- Қытай тілінің фразеологиясы

- Қытайдың тілдік диалектілері

- Қытай тілінің тіл біліміндегі орны

- Қазақ тілі мен қытай тіліне салыстырмалы талдау

Сонымен қатар Қытай мәдениеті, діні мен философиясы салалары бойынша, лингвомәдениеттану және басқа да жаңа тенденциялар бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіледі.