Кафедра білім беру бағдарламары

Дайындық бағыттары

Кодтар аймағы 

Кодтар бағыты 

Білім беру бағдарламасының топтары 

Білім беру бағдарламасының (БББ) атауы 

Деңгей: бакалавриат

6B05

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар 

В54 Физика 

6B05302 – Киберфизика

6B05305 – Физика және нанотехнология

6B05309 – Компьютерлік физика

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

6B071

Инженерия және инженерлік іс 

В63 Электротехника және энергетика 

6B07107 – Электроэнергетика

Деңгей: магистратура

7М01 Педагогикалық ғылымдар 

7М015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау

 

М10 Физика мұғалімдерін даярлау 

7M01501 – Физика 

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

 

7М071 Инженерия және инженерлік іс 

М63 Электротехника және энергетика 

7M07112 – Электроэнергетика

7М07111 – Электроэнергетикадағы менеджмент

7М07088 Инженерлік, өңдеуші құрылыс салаларымен байланысты пәнаралық бағдарламалар

 

7M07120 – Наноматериалдар және нанотехнология

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар

М54 Физика

7М03315 – Плазма физикасы (МИФИ)

Деңгей:докторантура

8D01 Педагогикалық ғылымдар

8D015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау

D10 Физика мұғалімдерін даярлау

8D01501 - Физика

8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

8D071 Инженерия және инженерлік іс

D63 Электротехника және энергетика

8D07108 – Электроэнергетика

8D07088 Инженерлік, өңдеуші құрылыс салаларымен байланысты пәнаралық бағдарламалар

 

8D07112 – Наноматериалдар және нанотехнологии