Ғылыми-зерттеу қызметі

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысы плазма физикасының іргелі және қолданбалы сұрақтары бойынша жүргізіледі; квантомеханикалық және корреляциялық эффекттерді ескеретін плазма бөлшектерінің өзара әсерлесу модельдері құрылады.
Кафедрада жүргізілетін ғылыми зерттеулер Эксперименттік және теориялық физика Ғылыми Зерттеу Институты (ЭТФ ҒЗИ) арқылы үйлестіріп, қаржыландырады.ЭТФ ҒЗИ құрамында плазма физикасы бөлімі бар.
Бөлім меңгерушісі - ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесіпрофессор Рамазанов Т.С.
Плазма физикасы бөлімі төрт зертханадан тұрады:
1. «Плазмадағы бейсызық және корреляциялық процесстер» (зертхана зав. лабораторией – д.ф.-м.н., проф. Архипов Ю.В)
2. «Математического моделирования процессов в плазме» (зав. лабор. – д.ф.-м.н., доцент Джумагулова К.Н., научный руководитель- д.ф.-м.н., профессор Рамазанов Т.С )
3. «Импульсного плазменного ускорителя» (зав. лабораторией – к.ф.-м.н., доцент Жукешов А.М. ).