Ғылыми жобалар және зерттеулер

№ ғ/п Жобаның бағыты Жобаның аты Жоба жетекшісі Кезеңі Байланыс
  Лингвистика Қазақ-үнді ойшылдар мұрасындағы рухани үндестік фил.ғ.к., проф.Авакова Р.А. 2015-2017

+77772240497

r_avakova@mail.ru

  Шығыстану  Қытайдың жаңғыртупарадигмасы және Қазақстанәлеуметтік-экономикалық дамуының Профессор Алдабек Н.А. 2012-2014

+77773702323

Nurzhamal.Aldabek@kaznu.kz

  Түркітану Түркі әлемінің тілдік бейнесі фил.ғ.к., проф.Авакова Р.А. 2012-2014 +77772240497
r_avakova@mail.ru
№ 0663/ГФ-13-ОТ Диглоссия түркі әлеміндегі екітілділік және Шығыстағы диахрония, тілдік қатынастар «Түркі әлемі және Шығыс: мәдени-тілдік қатынастар (диахрондық аспекті)».

Жұбатова Б.Н., профессор, ф.ғ.д.

2011-2014 8727243 83 35

 

 

Шығыстану факультетінде 2011 ж. бастап 2012 жылға дейін келесі ғылыми проектілер зерттеледі:

  1. "Жапония мен Қазақстан Республикасының саяси модернизациясы: салыстырмалы анализ". Жетекші п.ғ.к.Шаймарданова Н.Ж.

  2. "КХРмодернизация парадигмасы және и КНР и Қазақстан Республикасыныңәлеуметтік-экономикалықдамуы". Жетекші т.ғ.д., профессор Алдабек Н.А.

  3. "Түрік әлемі және Шығыс: Тюрский мир и Восток: мәдени-тілдік контакттар (диахроникалық аспект)". Жетекші ф.ғ.д., профессор Жұбатова Б.Н.

  4. "Кәзіргі Қазақстандағы Іслам: Ислам в современном Казахстане: мәні және дiни қозудың қорытындылары". Жетекші ф.ғ.д.,профессор Надирова Г.Е.

  5. "Түрәк әлемінің тілдік суреті". Жетекші ф.ғ.д.,профессор Авакова Р.А.

  6. "Қазақстанхалықаралық кеңiстiкте". Жетекші ф.ғ.д.,профессор Авакова Р.А.

2009 - 2010 оқу жылдарыкелесі ғылыми проектілер зерттеледі:

Араб және Иран кафедрасының доцентіТаджикова К.Х.Қазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігінің Философия Институтінің"әл-Фараби мұрасы және жаңа интегралді дүниетанудың пайда болуы" аттыіргелі зерттеу проектісіне қатысады.(2009-2011).

Доцент,ф.ғ.д.Джубатова Б.Н. участвует в научном проектеҚазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігінің А. Байтұрсынов атындағы Тілтану Институтінің «Қазақ әдеби тілінің сөздігі» ғылымипроектісіне қатысады / 15 томдық /,«Мәдени мұра» аттымемлекеттік программа бойынша 2004-2010 жылдары жүзеге асырылған, 2006 жылдан бастапА. Байтұрсынов атындағы Тілтану Институтінің Программасы бойынша3.13пункті №62-67мақалары жазылған.

Кәрістану мен Жапонтану кафедрасының прфессоры, т.ғ.д.Ким Г.Н.профессор кафедры корееведения и японоведения участвует в научных проектах «Орталық Азия елдерініңКәрістану бөлімшелері бар универститеттерінеарналған оқулықтардың әзірлеуі» (грант беруші -КәрістануАкадемиясы КенхиУниверситетімен бірге), және де «Кеңес Үкіметі кезінде Кәріс тілінде кітап басылудың тарихы» проектісі (грант беруші -БерклиУниверситеті (АҚШ).

Түріктану жәнеиндологиякафедрасыныңпрофессоры,ф.ғ.д.Авакова Р.А. «Әлемдікмәдени кеңістіктегі Қазақ тілі:тарихи парадигма»атты,« Әдебиеттікқазақ тілі жәнеұлттық менталитет: мәдени концептері» атты (грант беруші– Қазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігі)іргелі ғылыми зерттеу проектілерге қатысады.

Филология ғылымының кандидаті Бегімова Г.А. «Іргелі ғылыми зерттеу:«Жүсіп Баласағұнның«Құтты Білік» эпосінің ғылыми-методологикалық зерттеу тірегі» атты проектісінің жұмысын басқарады.