Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасы

Химия және химиялық технология факультеті
Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимер химиясы мен технология кафедрасы
Campus
картасы
http://www.kaznu.kz/ru/14932/page

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасының меңгерушісі

х.ғ.д., профессор

Мун Григорий Алексеевич

Тел: 8 (727)-221-15-23

Е-mail: Grigoriy.Mun@kaznu.kz

411 кабинет

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасының меңгерушісінің орынбасары

х.ғ.к., доцент,

Литвиненко Юлия Алексеевна

Тел: 8 (727) 221-1523

E-mail: Yuliya.Litvinenko@kaznu.kz

413 кабинет

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасының меңгерушісінің ғылыми жұмыстары жөніндегі көмекшісі

х.ғ.к., доцент

Ирмухаметова Ғалия Серикбаевна

Тел: 8(727) -221-15-23

Е-mail: Irmukhametova@kaznu.kz

413 кабинет

Кафераның дайындау бағыты

Кафераның дайындау бағыты

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Квалификациясы

Бакалавриат

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

4 жыл

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5B060600 Химия 4 жыл Химия

Магистратура

6М060600

Химия

2 жыл

Химия зерттеуші

6М072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

2 жыл

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6М072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

1,5 жыл

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

PhD Докторантура

6D060600

Химия

3 жыл

Химия зерттеуші

6D072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

3 жыл

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Кафераның дайындау бағыты (2).pdf