Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы

Кафедраның негізгі мақсаты білім беру сапасын арттырып, ғылым мен өндірістің әр түрлі салаларына және жоғарғы оқу орындарына бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады. Осыған орай, кафедрада қарқынды түрде оқыту және ғылыми жұмыстары жүргізілуде, жетекші ғылыми-оқыту орталықтарымен халықаралық байланыстар орнаған.

Кафедраның мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы 71, Химия және химиялық технология факультеті, 209 бөлме. Кафедра телефоны: +7(727) 221-15-14 

Ниязбаева Алмагул Иембердіқызы 

 кафедра меңгерушісі

х.ғ.к., доцент

E-mail: Almagul.Niyazbaeva@kaznu.kz

 

Пономаренко Оксана Ивановна
Оқ

у-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі кафедра меңгерушісінің

орынбасары, х.ғ.к.,доцент


E-mail: Oksana.Ponomarenko@kaznu.kz
                                                                          Матвеева Илона Валерьевна  

Ғылыми-инновациялық істер және халықаралық байланыстар бойынша кафедра меңгерушісінің орынбасары,

PhD, ассоц. профессор

 E-mail: ilona.matveyeva@kaznu.kz