Ғылыми жобалар және зерттеулер


Ғылыми жобаның бағыты Жоба атауы
Жоба жетекшісі
Мерзімі Байланыстар
1 Іргелі ғылыми зерттеулер
Микроканалдар мен кеуекті ортадағы екі фазалы сұйықтың ағысына беттік-актив заттардың әсерін тура сандық модельдеу көмегімен зерттеу
Бекбауов Бахберген Ермекбаевич

2015-2017 жылдар

bakhbergen.bekbauov@kaznu.kz
2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер
Жерді қашықтықтан барлайтын және ғылыми мақсаттағы кіші ғарыш аппаратының бағдарын басқару жүйесін жасау
Ракишева Зауре Баяновна 2015-2017 жылдар Zaure.Rakisheva@kaznu.kz
3 Қолданбалы ғылыми зерттеулер
Жерасты ұңғымалы шаймалау әдісі арқылы пайдалы компонентті өндіруді оптимизациялау үшін геотехнологиялық ақпаратты-модельдеуші кешен жасау
Калтаев Айдархан
2015-2017 жылдар Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz
4 Энергетика және машина жасау
Суық климатқа қолдануға келетін тура кеңейтілген жылу күн насосының тиімді жұмыс режимдерін және пайдаланылмалы сипаттамаларын зерттеу
Калтаев Айдархан
2015-2017 жылдар Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz
5 Энергетика және машина жасау

Латентті жылу аккумуляторынан және ұңғымалы типтегі топырақты тік жылуалмастырушысы бар, жылу энергиясы аккумуляторынан тұратын гибридті күн жылу энергиясының жылуын жинақтаушысының зарядтау және разрядтау режимдерін жасау

Тунгатарова Мадина Советкалиевна
2015-2017 жылдар Madina.Tungatarova@kaznu.kz
6 Энергетика және машина жасау

Гуманоид типті роботтың жүріп өтуге қиын жер жағдайында орын ауыстыруы үшін  интеллектуалды робототехникалық жүйелердің реактивті навигациясын және қозғалысын адаптивті басқаруды жасау және зерттеу

Ералиев Аблай Кабекович
2015-2017 жылдар ablay_e@mail.ru
7 Энергетика және машина жасау Робототехникалық жүйелер мен механизмдердің беріктігін және қатаңдығын болжаудың аналитикалық теориясын жасау
Утенов Муратулла Умаралиевич
2015-2017 жылдар umu53@mail.ru

 

Международные проекты

 

Грант беруші Жоба атауы ҚазҰУ жағынан орындаушы
Координатор Мерзімі Байланыстар
1 TEMPUS SESREMO Израильде, Азербайжанда, Қазақстанда ғарыш құралдары көмегімен Жердің эко жүйесін бақылау саласындағы жоғарғы білімді жетілдіру

Ракишева Зауре Баяновна

Ногайбаева Макпал Оразбаевна

Берлин техникалық университеті, Германия 2013-2017 жылдар
Zaure.Rakisheva@kaznu.kz
 2  Эразмус+ Ғарыш кеңістігін және интеллектуалды роботтар жүйесін зерттеу саласындағы қолданбалы оқу бағдарламасы / APPLE

Ракишева Зауре Баяновна

Берлин техникалық университеті, Германия 2016-2019 жылдар

Zaure.Rakisheva@kaznu.kz

 

Дүниежүзілік банк жобалары


Гранттық бағдарлама
Жоба атауы Жоба жетекшісі Мерзімі Байланыстар
1

АҒҚТ/КҒҚТ "Өнімді инновацияларды ынталандыру"

Тұрғын аудан / көпқабатты үйлерді жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін күн жылу энергиясын маусымдық сақтау технологиясы Тунгатарова Мадина Советкалиевна 2017-2019 жылдар
madina.tungatarova@kaznu.kz