Ғылыми жобалар мен зерттеулер

№ п/п 

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба тақырыбы

Жоба басшысы

Кезең

Контакты

BR05236689 БМҚ Сандық экономикаға көшу кезіндегі Қазақстан Республикасындағы туризмді әртараптандыру: стратегиялар мен іске асыру тетіктері Зиядин С. 2017-2018 sayabek_ziyadin@kaznu.kz

1070/ГФ4

ЕИӘ

Қазақстан Республикасындағы ғылыми бағытталған экономиканы дамыту: теория, әдістеме, практика

Сагиева Р.К.

2015-2017

rimma.sagiyeva@kaznu.kz

1236/ГФ4

ЕИӘ

Жаңа технологиялық құрылымға көшу жағдайындағы Қазақстандағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын институционалды модернизациялау

Тулегенова М.С.

2015-2017

madina.tulegenova@kaznu.kz

1070/ГФ4 ЕИӘ «Развитие «зеленой» экономики в регионах Казахстана: потенциал, тенденции и перспективы» Сагиева Р.К. 2015-2017 rimma.sagiyeva@kaznu.kz