Ғылыми жобалар мен зерттеулер

                                                                      Ғылыми жобалар

 

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба тақырыбы

Жоба басшысы

Контакты

1

БМҚ

Сандық экономикаға көшу кезіндегі Қазақстан Республикасындағы туризмді әртараптандыру: стратегиялар мен іске асыру тетіктері

Зиядин С.

sayabek_ziyadin@kaznu.kz

 

 

2

ЕИӘ

Қазақстан Республикасындағы ғылыми бағытталған экономиканы дамыту: теория, әдістеме, практика

Сагиева Р.К.

rimma.sagiyeva@kaznu.kz

3

ЕИӘ

Жаңа технологиялық құрылымға көшу жағдайындағы Қазақстандағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын институционалды модернизациялау

Тулегенова М.С.

madina.tulegenova@kaznu.kz


 

4

ЕИӘ

"Жасыл" экономиканы дамыту: әлеуеті, үрдістері және болашағы»

Сагиева Р.К.

rimma.sagiyeva@kaznu.kz

 

                          "Есеп және Аудит" кафедрасы бойынша ғылыми ізденістердің тақырыптары

 

Аты жөні

Маңызды сөздер

Атауы

1

Джаншанло Р.Е

Экономикалық өсу, табыстарды әділетті бөлу

Қазақстандағы экономикалық өсуді арттыру

Нарық экономикасында табыстарды әділетті бөлу шарттары

2

Баймуханова С.Б.

Бухгалтерлік есеп, функционалды-құндық талдау, аудит

Функционалды-құндық талдауды дамыту

3

Нургалиева Г.К

Ішкі аудит, аудит

Қазақстан Республикасында аудитті дамыту

4

Султанова Б.Б

Мемлекеттік аудит, салық аудиты, салық есебі

Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті қалыптастыру және дамыту жолдары

5

Байдаулетов М.Б

Қаржылық есеп

Қаржылық есепті дамыту

6

Товма Н.А.

Сандық экономика, есептік-талдамалық қамтамасыз ету, туристік сала

Қазақстан Республикасында сандық экономиканы қалыптастыру және дамыту: оны орындаудың теориясы мен тәжірибесі

7

Аскарова Ж.А.

Бизнесті бағалау, статистика, статистикалық әдістер

Ұйымның қаржы экономикалық жағдайын талдау

8

Джакишева У.К.

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерлік есептің дамуы: теория және тәжірибе

9

Низамдинова А.К

Бухгалтерлік есеп

Даму дағдарыс жағдайында бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

10

Оралбаева Ж.З.

Банктегі есеп, талдау

Бақылау-талдамалық әдіспен басқару негізінде банктерде қаржылық тұрақтылықты дамыту

11

Акимбаева К.Т.

Есепке алу, қаржы институттары, аудит

Бухгалтерлік есеп және аудиттің теориясы мен методологиясы

12

Актуреева Э.А.

Статистика

Қазақстан Республикасында статистикалық әдістерді дамыту

13

Когут О.Ю.

Бухгалтерлік есеп және аудит

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті дамыту

14

Исаева А.А.

Ақпараттық технологиялар, бухгалтерлік есеп

Сандық және ақпараттық технологиялар негізінде бухгалтерлік есепті дамыту

15

Алимбекова Г.А.

Банкроттық болжау, қаржылық жағдай, шағын және орта бизнес

Қазақстан бизнесіндегі шағын және орта бизнестің банкроттылығын болжау және талдау

16

Кишибаева Б.С.

Бухгалтерлік есеп

Есеп-талдамалық басқаруды дамыту

17

Зинетуллина Ж.Е.

Бухгалтерлік есеп және аудит

Ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдау мен аудитін дамыту

18

Ахметов М.Б.

Бухгалтерлік есеп

Табыстар мен шығындар есебінің талдауын дамыту

19

Арыстамбаева А.З.

Бухгалтерлік есеп

Қазақстан Республикасында басқарушылық еспті дамыту

20

Абишева Ж.А.

Бухгалтерлік есеп

Мұнай газ саласындағы бухгалтерлік есептің дамуының проблемалары

21

Жунисова Г.Е.

Ұйымның бәсеке қабілеттілігі негізінде қаржылық талдау

Бәсекеге қабілетті ұйымның қаржылық таладуының методологиясын дамыту

22

Токтабаева А.А.

Талдау

Банктік саланың талдауын дамыту

23

Ноянов М.Е.

Қаржылық және кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау

Қаржылық және кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және оның есептегі моделі

24

Усенов Е.А.

Бухгалтерлік есеп

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ерекшеліктері