Ғылыми зертханалар

 

Орталықтар

1. Есеп, аудит және талдаудағы инновациялық құзыреттіліктер орталығы (Қаржы және есеп кафедрасы)

 

2. Исламдық қаржылар орталығы (Қаржы және есеп кафедрасы)

 

3.Биржалық технологиялар орталығы (Қаржы және есеп кафедрасы)

 

4. Кәсіпкерлік пен инновациялар орталығы (Экономика кафедрасы)

 

5. Менеджмент және бизнес-білім беру орталығы (Менеджмент  кафедрасы)