Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы

Кафедраның мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71, 

12 корпус, Физика-техникалық факультет, 310 каб.

Кафедра телефоны: +7(727) 221-15-53

 


Біз әлеуметтік желідеміз

1. https://www.facebook.com/PlasmaPhysicsKazNU/

2. https://www.instagram.com/plasma_phys_computer_phys/

 


Кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к., профессор

Қоданова Сандуғаш Құлмағамбетқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: Sandugash.Kodanova@kaznu.kz

   

Кафедраның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі меңгерушісі

Ерімбетова Ләззат Тастанбекқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: Lyazzat.Yerimbetova@kaznu.kz

   

Кафедрасының ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі меңгерушісі, ф.-м.ғ.к.

Нұрғалиева Құралай Еркенқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: kuralay.nurgalyeva@kaznu.kz

Дайындық бағыттары

Кодтар аймағы 

Кодтар бағыты 

Білім беру бағдарламасының топтары 

Білім беру бағдарламасының (БББ) атауы 

Деңгей: бакалавриат

6B05

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар 

В54 Физика 

6B05302 – Киберфизика

6B05305 – Физика және нанотехнология

6B05309 – Компьютерлік физика

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

6B071

Инженерия және инженерлік іс 

В63 Электротехника және энергетика 

6B07107 – Электроэнергетика

Деңгей: магистратура

7М01 Педагогикалық ғылымдар 

7М015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау

 

М10 Физика мұғалімдерін даярлау 

7M01501 – Физика 

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

 

7М071 Инженерия және инженерлік іс

М63 Электротехника және энергетика

7M07112 – Электроэнергетика

7М07111 – Электроэнергетикадағы менеджмент

7М07088 Инженерлік, өңдеуші құрылыс салаларымен байланысты пәнаралық бағдарламалар

 

7M07120 – Наноматериалдар және нанотехнология

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар

М54 Физика

7М03315 – Плазма физикасы (МИФИ)

Деңгей:докторантура

8D01 Педагогикалық ғылымдар

8D015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау

D10 Физика мұғалімдерін даярлау

8D01501 - Физика

8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

8D071 Инженерия және инженерлік іс

D63 Электротехника және энергетика

8D07108 – Электроэнергетика

8D07088 Инженерлік, өңдеуші құрылыс салаларымен байланысты пәнаралық бағдарламалар

 

8D07112 – Наноматериалдар және нанотехнологии

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының оқытушылары оқитын негізгі пәндер

 1. Электр және магнетизм;

 2. Атомдық физика;

 3. Атомдық және ядролық физика;

 4. Физика 1, 2;

 5. Технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу;

 6. Қазіргі жаратылыстану концепциясы;

 7. Плазма физикасына кіріспе;

 8. Плазма физикасының негіздері;

 9. Газдық разрядтар физикасы;

10.  Вакуумдық техника және технология негіздері;

11.  Плазма электродинамикасының негіздері;

12.  Ионосфера және ғарыштық плазма;

13.  Плазма физикасындағы сандық әдістер;

14.  Тозаңды плазма физикасы;

15.  Плазманың элементар процестерінің физикасы;

16.  Электротехниканың теориялық негіздері 1, 2;

17.  Өнеркәсіптік электроника;

18.  Электр машиналары;

19.  Жоғары кернеу техникасы;

20.  Релелік қорғаныс;

21.  Электр желілері мен жүйелері;

22.  Станция мен қосалқы станциялардың электр бөлігі;

23.  Электр аппараттары мен жабдықтары;

24.  Инженерлік және компьютерлік графика;

25.  Технологиялық процестерді автоматтандыру;

26.  Баламалы және жаңартылатын энергетика;

27.  Ақпараттық-өлшеу техникасы;

28.  Ғылым мен білімдегі ақпараттық жүйелер;

29.  Мектеп экспериментінің техникасы;

30.  Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу;

31.  Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары;

32.  Физика оқытушысы жұмысындағы ақпараттық технологиялар;

33.  Бағдарламалау жүйелерінің көмегімен физикалық есептерді шешу;

34.  Физика және техникадағы қолданбалы математика;

35.  Ашық жүйелердің кинетикалық теориясы;

36.  3D модельдеу және компьютерлік графика;

37.  ЖОО-да физиканы оқытудың заманауи әдістемесі;

38.  «Университет 4.0» моделінің ғылыми педагогикалық негіздері

39.  Ғылыми-педагогикалық зерттеулер менеджменті;

40.  Физиканы оқытуды бақылау дағдылары мен білімін бағалау әдістері;

41.  Электр энергетикасындағы кәсіпкерлік қызмет;

42.  Электр энергиясының сапасын басқару;

43.  Энергетиканың автономды жүйелерін жобалау;

44.  Автоматтандырылған электр жетегі;

45.  Нанотехнологияға кіріспе;

46.  Медицинадағы нанотехнология;

47.  Құрылыстағы наноқұрылымды материалдар;

48.  Плазмалық ортада көміртекті композициялық наноматериалдарды синтездеу;

49.  Наноқұрылымдар мен композициялық наноматериалдар жасау;

50.  Электр энергетикасындағы жобаларды басқару;

51.  Электр энергетикасындағы маркетингтік қызмет;

52.  Электр энергетикалық жабдықтың сенімділігі;

53.  Электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.