АХМЕД-ЗАКИ ДАРХАН ЖҰМАҚАНҰЛЫ

АХМЕД-ЗАКИ ДАРХАН ЖҰМАҚАНҰЛЫ

техника ғылымдарының докторы

2012 жылдан 2013 жылға дейін механика-математика факультетінің деканы болып қызмет атқарды

Ахмед-Заки Дархан Жұмақанұлы-техника ғылымдарының докторы, доцент, 1981 жылы туған, қазақ, 2002 жылы атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің механика-математика факультетін үздік бітірген. әл-Фараби "қолданбалы математика" мамандығы бойынша және сол жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінің магистратурасына түсті. 2004 жылдың қараша айында магистратураны үздік бітіргеннен кейін Қазақ Ұлттық Университетінің механика-математика факультетінің аспирантурасына түсті. әл-Фараби атындағы қазұу. 2006 жылы аспирантураны бітіріп, өзінің ғылыми қызметінің нәтижелері бойынша ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандар (немесе талантты жас ғалымдар) үшін мемлекеттік ғылыми стипендияның лауреаты болды. 2007 жылы 05.13.18 – математикалық модельдеу, сандық әдістер мен бағдарламалар кешені мамандығы бойынша "мұнайды ығыстыруға және қабаттарды электромагнитті зондтауға температуралық әсерлердің әсері" тақырыбында кандидаттық диссертация және 2010 жылы "кеуекті ортадағы жылу және масса алмасу процестерін компьютерлік модельдеу" тақырыбында докторлық диссертация қорғады.2004 жылдан 2009 жылға дейін ҚазҰУ компьютерлік және есептеу технологиялары кафедрасының ассистенті, оқытушысы болып жұмыс істеді. әл-Фараби атындағы қазұу. 2009 жылдың ақпан-қыркүйек айлары аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ механика-математика факультеті деканының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеді. 2009 жылдың қыркүйегінен 2012 жылдың 10 наурызына дейін ҚазҰУ механика-математика факультетінің информатика кафедрасын басқарды. Әл-Фараби Атындағы Қазұу. Д.Ж. Ахмед-Заки кафедрада жұмыс істеген уақытында өзін білікті маман және педагог ретінде көрсетті.2002 жылдан бастап Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ математика және механика ҒЗИ ЕМК ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қатысады. ТЕМПУС бағдарламасы, халықаралық ынтымақтастық, ҚР БҒМ-нің іргелі және қолданбалы бағдарламалары бойынша жобалардың жауапты орындаушысы, сондай-ақ "ҚазМұнайГаз" АҚ "Ембімұнайгаз"өндірістік филиалымен шаруашылық келісімшарт жұмыстарын жүргізді. Д.Ж. Ахмед-Заки алыс шетел және ҚР журналдарында жарияланған 100-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы. Ғылыми зерттеулер бағдарламаларды тексеру және таратылған және параллельді есептеулерді ұйымдастыру, жоғары білім беру жүйесін модернизациялау теориясына жатады. 2006 ж.ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиялардың лауреаты, Үздік оқытушы — 2015 жыл.