ҚАСЫМОВ ҚҰЛЖАБАЙ ӘБДІХАЛЫҚҰЛЫ

 

ҚАСЫМОВ ҚҰЛЖАБАЙ ӘБДІҚАЛЫҚҰЛЫ

Физика-математика ғылымдарының докторы

1972-1974 жылдары және 1991-1994 жылдары механика-математика факультетінің деканы

Қасымов Құлжабай Әбдіқалықұлы 1935 жылы 25 қырқүйекте Талдықорған (қазіргі Алматы) облысы Көксу ауданының Талапты ауылында туған.

  •  Білімі 

1957 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика-математика факультетін математика мамандығы бойынша тамамдаған.

1959 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің есептеу математикасы кафедрасының аспирантурасына түседі.

1963 жылы осы университеттің Ғылыми кеңесінде кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғап шығады.

  •  Жұмыс тәжірбиесі

1963-1968 жж. С.М. Киров атындағы ҚазМУ-дың аға оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі қызметін атқарды.                                                                     

1968-1972 жж. Қазақ ССР Ғылым Академиясының математика және механика институтында зертхана меңгерушісі болды.

1972 жылы докторлық диссертациясын қорғайды. 1972-1975 жж. ҚазМУ-дың қолданбалы математика факультетінің деканы және кафедра меңгерушісі, 1975-1980 жж. жоғары оқу орындары оқытушыларының мамандығын көтеру факультетінің деканы, қолданбалы талдау кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарды.

1980 жылы Республиканың педагогикалық білім көшбасшысы – Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының ректоры болып тағайындалып, студенттерді оқыту сапасын арттыруға, профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-кәсіптік деңгейін көтеруге бағытталған үлкен жұмыстар атқарды.

1988-2005 жж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кафедралар меңгерді. 2005 жылдан өмірінің соңғы күндеріне дейін өзі құрған дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика кафедрасының профессоры қызметін атқарды.

  • Мемлекеттік, үкіметтік және өзге де марапаттар 

Интернационалдық өмірбаян орталығы (Кембридж, Англия) Құлжабай Әбдіқалықұлын математика саласындағы аса көрнекті жетістіктері үшін “1900-2000 жүз жылдықтың адамы” атаған.

2003 жылы Қ.Ә. Қасымов Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі болып сайланды.

2004 жылы Алматы облысы Көксу ауданы әкімшілігінің шешімімен оған “Көксу ауданының құрметті азаматы” атағы берілген.

Қазақстан ғылымын дамытуда және жоғары маманды кадрларды дайындауда атқарған ерен еңбегі үшін академик Қ.Ә. Қасымов 2004 жылы ҚР Президенті жарлығымен «Құрмет» орденімен марапатталды.

2009 жылы «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дамуына қосқан айрықша үлесі үшін» Үлкен алтын медалімен марапатталған.

  • Жалпы жұмыс 

Дифференциалдық теңдеулер саласында Қ.Ә. Қасымов үлкен математикалық мектеп құрып, математиктердің үлкен ұжымының ғылыми жұмысына басшылық жасады.

Оның жетекшілігімен 3 докторлық, 50-ге жуық кандидаттық диссертациялар қорғалды.

 

  • Қ.А.Қасымовтың ғылыми жетекшілігімен қорғалған диссертациялар


Докторлық диссертациялар

 

1.Дауылбаев М.Қ. бастапқы секірулері бар сингулярлы бұзылған интегралды дифференциалдық теңдеулер. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2003 ж.

2.Сүлейменов Ж.С. университеттің физика-математика факультеттерінің студенттеріне дифференциалдық теңдеулерді оқытудың әдістемелік жүйесі. 13.00.02 – Оқыту мен тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі. (Бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі математика). Алматы, 2004 ж.

3.Нұрғабыл Д.Н. Бастапқы секірулермен ерекше бұзылған шекаралық есептер. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2009 ж.


Кандидаттық диссертациялар

 

1.Жолдасов Е.А. Құрамында кіші параметрі бар сызықтық дифференциалдық теңдеулердің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Баку, 1971 ж.

2.Аяшинов М.М. Параметрі аз интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулермен есептердің шешімдерінің асимптотикасы және олардың шекаралық есептерге қолданылуы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1973 ж.

3.Кітапбаев М.Қ. Интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулермен есептің шешімдерінің асимптотикалық кеңейтулері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1980 ж.

4.Жакупов Ж.Н. Сингулярлы бұзылған қарапайым дифференциалдық теңдеулердің бастапқы секірулерімен шекаралық есептердің шешімдерінің асимптотикалық кеңеюі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1982 ж.

5.Есімов Т.А. Параметрі аз кейбір интегро-дифференциалдық теңдеулер жүйелері үшін бастапқы секірулері бар есептер шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1983 ж.

6.Медеуов Е.У. Гиперболалық типті сингулярлы бұзылған теңдеулердің шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1983 ж.

7.Қадыкенов Б.М. Сызықтық гиперболалық теңдеулер мен толық емес дегенерациялары бар жүйелер үшін кейбір сингулярлы бұзылған шекаралық есептердің шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1984 ж.

8.Құласанов С.Қ. Екінші текті аралас типті теңдеулер класы үшін шешімдердің тегістігі және шекаралық есептердің спектрі туралы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1984 ж.

9.Мұхтаров М. Кейбір квазисызықты иерархиялық ойындарда оңтайлы бағдарламалық басқаруды құрудың интегралдық әдістері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Свердловск, 1984 ж.

10.Шабаданов Қ.Х. Ең жоғары аралас туындыда кіші параметрі бар квазисызықты дифференциалдық теңдеулер үшін аралас есептердің шешімдерін зерттеу. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Баку, 1984 ж.

11.Аққошқаров Е.А. Жалпы білім беретін мектепте жаратылыстану-математикалық пәндерді оқытудағы қазақ терминологиясының педагогикалық аспектілері. 13.00.02 – Математиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1985 ж.

12.Бүркітбаев Ж.И. Бастапқы секірулері бар сингулярлы сызықты интегро-дифференциалдық теңдеулер жүйесіне арналған шекаралық есептер. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1985 ж.

13.Нұрғабылов Д.Н. Ішкі секірісі бар шағын параметрі бар қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептің шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1985 ж.

14.Әлимұханбетова Г.Е. Мектеп проблемалық кітаптарын пайдалана отырып, оқушылардың оқу әрекетін ұтымды ету. 13.00.02 – Математиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1987 ж.

15.Сариев Б. Үшінші ретті сызықты емес дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулермен шекаралық есептің шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1988 ж.

16.Сон А.Г. Білім, білік және дағдыны өз бетінше меңгеру оқушының оқуын арттыру құралы ретінде. 13.00.02 – Математиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1988 ж.

17.Әбілдаев Е.А. Қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулері бар сингулярлы бұзылған шекаралық есептердің асимптотикалық шешімі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1989 ж.

18. Дауылбаев М.Қ. Сингулярлы бұзылған интегродифференциалдық теңдеулер үшін сингулярлы Коши есебінің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1990 ж.

19.Қырғызбаева Б.Ж. Гравитациялық және магниттік өрістердің суперпозициясындағы қозғалмайтын нүкте айналасында жұқтырылған қатты дененің тұрақты айналуының тұрақтылығы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Мәскеу, 1991 ж.

20.Исаева А. Гидродинамика теңдеуіндегі шағын параметрлер. 01.01.02 – дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1991 ж.

21.Алдабергенов Б.А. Периодты және дерлік периодты қозғалыстар екі қозғалмайтын орталықтың есебімен сипатталады. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1992 ж.

22.Биядилов Н.Б. Ішкі бастапқы секірісі бар сингулярлы бұзылған екінші ретті дифференциалдық теңдеулердің шешімдерінің асимптотикалық тәртібі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1992 ж.

23.Блиев Е.Н. Интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулермен шекаралық есептерді шешудің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1992 ж.

24.Аухадиева Дифференциалдық теңдеулер сингулярлы бұзылған жүйесі үшін бастапқы секірулермен шекаралық есептерді шешудің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1994 ж.

25.Балғынбаева Ш.А. Кәдімгі дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулері бар сингулярлы бұзылған шекаралық есептерді шешудің асимптотикалық тәртібі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1994 ж.

26.Дүйсенбаева Г.С. Қазақстанда мектептегі математикалық білім берудің дамуы. 13.00.02 – Математиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1994 ж.

27.Көбесов Н.А. Сингулярлы бұзылған дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін бастапқы секірулері бар аралас есептерді шешудің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1994 ж.

28.Сұрапбергенов З.А. Сингулярлы бұзылған интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулермен Коши есебінің асимптотикалық шешімі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1994 ж.

29.Дыбыспаев Б.Д. Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарында геометрияны оқыту процесінде оқушылардың танымдық іс-әрекетін ынталандырудың әдістемелік негіздері. 13.00.02 – Математиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1995 ж.

30.Есімова А.Т. Сингулярлы бұзылған дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірулері бар шекаралық есептердің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1996 ж.

31.Шарипова Ж.У. Сызықтық дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секіріспен шекаралық есептің шешімдерінің асимптотикасы. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1996 ж.

32.Шульгин А.И. Сингулярлы бұзылған интегро-дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін сингулярлығы бар Коши есебінің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1996 ж.

33.Мамешов Т.А. Сингулярлы бұзылған сызықтық интегродифференциалдық теңдеулер жүйелері үшін бастапқы секіріспен шекаралық есептің шешімдерінің асимптотикалық тәртібі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1998 ж.

34.Қиғай А.Қ. Үшінші ретті сызықтық интеграл-дифференциалдық теңдеулер үшін бірінші ретті бастапқы секіріспен сингулярлы бұзылған интегралдық шекаралық есептің шешімдерінің асимптотикалық тәртібі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1999 ж.

35.Пшенбаев С.Қ. Дара қобалжыған үшінші ретті сызықты дифференциалдық тендеулерге болынбеген шеқаралық есіптер. 01.01.02 - Дифференциалдық тендеулер және математик физика. Алматы, 1999 ж.

36.Рамазанов М.А. Салмақталған кеңістіктердегі Лаплас теңдеуі үшін шекаралық есептер. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 1999 ж.

37.Камалова Т.Б. Жазық толқындардың түсуіне байланысты электродинамиканың кері есептері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2000 ж.

38.Қапшаев Т.Р. Екінші ретті дербес туындылардағы сингулярлы бұзылған интегродифференциалдық теңдеулер. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2002 ж.

39.Келімбетов Б.Т. Дифференциалдық және интегродифференциалдық теңдеулер жүйелерінің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2002 ж.

40.Шерияздан Ғ.А. Қарапайым дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін қайта бөлінген шекаралық есептердің асимптотикалық шешімі. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2002 ж.

41.Қалижанова А.У. Екінші ретті сызықтық интегро-дифференциалдық теңдеу үшін интегралдық шекаралық есептің асимптотикалық шешімдері. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика. Алматы, 2003 ж.

42.Абд Эль-Джафар Ахмад Сингулярлы бұзылған дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебінің асимптотикалық шешімі. Философия ғылымдарының докторы (Ph.D). Профессор (профессор), 1998 ж.

43.Hotal I.A. Периодты және үзіліссіз коэффициенттері бар Дирак типті жүйені зерттеу. Философия ғылымдарының докторы (Ph.D). Профессор (профессор), 1998 ж.

44.Shawky Hoshem Farag Сызықтық дифференциалдық теңдеу үшін интегралдық шекаралық есептің асимптотикалық шешімі. Философия ғылымдарының докторы (Ph.D). Профессор (профессор), 1999 ж.

45.Шехата А.Р. Сызықтық дифференциалдық теңдеулер үшін сингулярлы және бұзылмаған шекаралық есептердің шешімдері арасындағы айырмашылықтың асимптотикалық бағалары. Философия ғылымдарының докторы (Ph.D). Профессор (профессор), 1999 ж.