7M06107 Математикалық және компьютерлік модельдеу (М. Грек.У-т)

ОП атауы

7M06107 Математикалық және компьютерлік модельдеу (М. Грек.У-т)

Білім беру саласы

Ақпараттық технологиялар

Оқыту бағыты

Ақпараттық технологиялар

Білім беру бағдарламаларының тобы

Ақпараттық технологиялар

Мақсат

  • Таңдалған саладағы ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелеу және талдау негізінде шолулар, негізделген қорытындылар мен ұсыныстар жасау;
  • Математика пәндерінің оқу бағдарламаларын оқу процесіне енгізу үшін әзірлеу, материалды ауызша және жазбаша түрде ұсыну;
  • Оқу орындарында, кәсіптік білім беру ұйымдарында және жоғары оқу орындарының оқу орындарында математикалық пәндер мен арнайы пәндерді оқыту;
  • Жаратылыстану ғылымының ғылыми-зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі пәндер бойынша алған білімдерін интеграциялау;

Оқыту тілі

Орыс, ағылшын

Несие көлемі

120

Ғылыми дәреже берілді

Магистр

Оқыту нәтижелері

  • Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдері, өнімділігі жоғары технологиялар негізінде жаратылыстану процестерін модельдеу саласындағы мәселелерді шешу үшін бағдарламалық кешендерді әзірлеу;
  • Ғылыми-конструкторлық және технологиялық қызмет мәселелерін шешу үшін математикалық әдістерді, жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге және қолдану;
  • Сандық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру, зерттелетін объектілердің әрекетіне негізделген қорытындылар мен болжамдар жасау;
  • Адамдар арасындағы қарым-қатынаста этикалық және құқықтық нормалар негізінде ғылыми-зерттеу қызметін құру, жұмыстың сапасы мен нәтижелерінің ғылыми сенімділігі үшін жеке жауапкершілікте болу;
  • Өзінің білім деңгейін объективті бағалау және жаңа құзыреттерді қалыптастыру қажеттілігін сезіну, одан әрі кәсіби дайындық пен өсудің жеке траекториясын құру.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)