ҚазҰУ ғалымдарының ғылыми жарияланымдары

БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY.pdf

 

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

DEPARTMENT OF PHYSICS AND TECHNOLOGY.pdf

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНE БИЗНЕС ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

HIGHER SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS.pdf

 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF PHILOLOGY.pdf

 

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

DEPARTMENT OF JOURNALISM.pdf

 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE.pdf

 

МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTHCARE.pdf

 

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF MECHANICS AND MATHEMATICS.pdf

 

ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF HISTORY.pdf

 

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

DEPARTMENT OF CHEMISTRY.pdf

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY.pdf

 

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

 

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

LAW DEPARTMENT

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

 

ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

FACULTY OF ORIENTAL STUDIES