7M05315 – Плазма физикасы

Білім беру бағдарламасының атауы

7M05315 – Плазма физикасы 

Білім саласы

7M05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

7M053 Физика

Білім беру бағдарламаларының тобы

М090 Физика

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты – алдыңғы қатарлы жоғары оқуо рындары – әл-Фараби ат-ғы ҚазҰУ және МИФИ (QS рейтингі бойынша топ 200-ге кіреді) – негізінде қосдипломды оқыту бағдарламасы бойынша ғылыми зерттеулер, теориялық білімдер мен зерттеу әдістерін ғылыми зерттеулер саласында, қойылған мәселелерге жалпыланған шешімдерді әзірлеу және талдау жасауда қолданаалатын, қазіргі заманғы жоғары білікті мамандарды даярлау. Білім беру бағдарламасын іске асыру: қабілетті маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған.

- кәсіби міндеттерді шешу үшін плазма физикасының фундаменталды салалары туралы білімдерін қолдана білу;

- ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, физикалық есептерді программалаудың заманауи әдістерін қолдану;

- ақпараттық технологияны қолдана отырып, плазма физикасы бойынша эксперименттік және теориялық физикалық зерттеулер саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- өзінің кәсіби қызметінде қазақ, орыс және шет тілдерінде қарым-қатынас дағдыларын қолдану.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7M05315– Плазма Физикасы» білім бағдарламасы бойынша ғылым магистрі

Оқытудың нәтижесі

Бағдарлама аяқталғаннан кейін магистранттар келесі істерге қабілетті бола алады:

ON1 Плазма физикасының ағымдағы жай-күйіне қатысты нақты ғылыми-техникалық тапсырмаларды іске асырудың теориялық және практикалық әдістерін білу және түсіну;

ON2 Ғылыми-технологиялық революция процесінде ғылым дамуындағы парадигмалардың дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінік қалыптастыру;

ON3 Плазма физикасындағы физикалық құбылыстар мен процестердің математикалық модельдерін құру үшін математикалық аппараттар мен стандартты қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдану;

ON4 Идеал емес плазмалық физикада эксперименттер мен компьютерлік модельдеу туралы ғылыми және ғылыми-техникалық ақпараттарды жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді ұйымдастыру;

ON5 Тәжірибе жүргізіп, оның нәтижесін саралай білу;

ON6 Ғылыми-техникалық әдебиеттерде жарияланған нәтижелерді зерттеу, сынау, ғылыми-әдістемелік рефераттарды, мақалалар мен есептерді талдау және жазу, идеалды емес плазмалық физикада программалау және модельдеу дағдыларын қолдану;

ON7 Физика-химиялық құбылыстарды түсіну және плазмалық технологияларды түрлі салаларда қолдана білу;

ON8 Термоядролық есептерді шешу үшін эксперименттік плазмалық жүйелердің өнімділігі мен энергия тиімділігін есептеу және бағалау;

ON9 Кванттық деңгейде плазмадағы құбылыстардың математикалық модельдерін құрастыру және зерттеу, бағалау әдістері мен компьютерлік модельдеуді ескере, тиісті математикалық аппараттарды қолдану;

ON10 Ғарыш плазма физикадағы актуалды ғылыми-зерттеу мәселелерін шешудің теориялық және тәжірибелік әдістерін біріктіру;

ON11 Заманауи бағдарламалық қамтамасыздандыруды және кәсіби салада қауіпсіз жұмыс істеудің әдістерін біріктіру туралы шешім қабылдау;

ON12 Білім беру орындарындағы оқу процесіне плазма физикасы саласындағы жетістіктерін енгізу және білім беру үрдісін басқара білу.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1871

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- физика саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университете оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен;

Ғылыми қызмет

Оқу бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте келесі зертханалар бар: плазмадағы процестерді математикалық модельдеу зертханасы, плазмадағы сызықтық емес және корреляциялық құбылыстар зертханасы, тозаңды плазма және плазмалық технологиялар лабораториясы және импульсті плазмалық үдеткіш зертханасы.

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

 • ·     тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау;
 • ·     ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар);
 • ·     тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу;
 • ·     тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру;
 • ·     Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру;
 • ·     кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау;
 • ·     люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу;
 • ·     Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы;
 • ·     импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану;
 • ·     Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау;
 • ·     Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу.

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық туралы MPEI ғылыми-зерттеу институтымен (Ресей), МЭФИ ғылыми-зерттеу институтымен (Ресей), НСТУ (Ресей), Орлеан техникалық институтымен (Франция), Валенсия политехникалық институтымен (Испания), Порту политехникалық институтымен (Португалия) академиялық ұтқырлық туралы келісімдер бар. Бұл ҚазҰУ серіктес университеттерінде бірлескен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Әл-Фараби Плазма физикасының негізгі бағыты аясында, оның ішінде «Электр разрядтары физикасы және плазмалық технологиялар» ғылыми бағыттары бойынша - Томск политехникалық институтының серіктесі, «Плазма физикасындағы компьютерлік әдістер және модельдеу» - Валенсия университетінде (Испания) және т.б.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бағдарлама түлектерді болашақ жұмыспен қамтамасыз ете алатын негізгі жұмыс берушілер:

 • ·         Жобалық және ғылыми-зерттеу ұйымдары 
 • ·         Мамандандырылған колледждер және мектептер
 • ·         ЖОО-дар