Білім беру бағдарламасы: 6B02209 Түркітану

БББ атауы

6B02209 Түркітану

Білім саласы

6B022 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Дайындық бағыты

6В022 Гуманитарлық ғылымдар

Білім беру бағдарламасының тобы

В035 Түркітану және Шығыстану

Мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Түркітану саласында кәсіби және бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы дайындау:

- түркітану теориясының іргелі принциптерінің негізінде материалдық және материалдық емес дереккөздерді сипаттау;

- түркі тілдерінің лингвистикалық ерекшеліктерін талдау үшін заманауи түркологияның тұжырымдамалық мәселелерін шешу;

- түркі халықтарының мәдениетаралық қарым-қатынастарын, этникалық, саяси, әлеуметтік-экономикалық процестеріне объективті баға беру;

- түркі халықтарының мәдени мұрасының зерттеу жұмыстарындағы түркітанудың негізгі аспектілерін талдау;

- Түркі әлемінің проблемалық салыстырмалы аналитикалық үрдістері мен олардың көзқарасын негізді түрде қорғау.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

Кредит саны

240 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

бакалавр

Оқытудың нәтижелері

ON1. Қазақстандағы және шетелдегі түркітану ғылымының даму тарихын, теориясын, әдістемесін және қазіргі жағдайын талдау; түркі халықтарының материалдық және материалдық емес мәдени ескерткіштері мен көздерін өңдеу.

ON2. Көшпелілер мәдениетінің даму ерекшеліктерін, түркі халықтарының тарихи кезеңдерін және қыпшақ, оғыз, қарлұқ тіл топтарындағы өзгеру үдерістерін   жіктеу

ON3. Жазба ескерткіштерді түркологиялық танымның концептуалды ерекшеліктері мен қазіргі теориялық және әдістемелік зерттеу әдістері негізінде талдау үшін көне және ортағасырлық кезеңдердің түркологиялық дереккөздерін пайдалану.

ON4. Түркі халықтарының көркем шығармаларын талдау үшін түркі әдебиеті теориясы саласындағы негізгі ұғымдардың мәселелерін тәжірибеде шешу.

ON5. Түркі халықтары тарихының ежелгі және ортағасырлық тайпалық-мемлекеттік бірлестіктерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси өркендеуі мен құлдырауының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын дүниежүзілік-тарихи үдеріс контекстінде жүйелі түрде бағалау.

ON6. Жаңа және соңғы кезеңдегі түркі халықтары ынтымақтастығы тарихының даму тенденцияларын, сонымен қатар түркі халықтарының қазіргі дамуының өзекті мәселелерін зерттеудегі зерттеу әдістерін түсіндіру.

ON7. Түркі халықтарының грамматикасы, лексикасы, мәдени тіл білімі және этнолингвистикасы бойынша салыстырмалы зерттеулерді меңгеру, жалпылау және құрылымдау.

ON8. Көне түркі ескерткіштерінің жанрлық алуандығы және құрылымы жағынан түркі тектес тілдердің фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық ерекшеліктерін сипаттау.

ON9. Шағатай және осман жазуларының мәтіндерін логикалық түсіну арқылы қазіргі графикаға айналдыру.

ON10. Түркітану мәселелерін тұжырымдап, негіздеу және түркі әлемінің тілдік бейнесін көрсете білу, қисынды дәлелдеу.

ON11. Түркі халықтарының тарихы мен тілін зерттеуге арналған дереккөздер мен тарихнамаға баға беру, алынған нәтижелерді өз бетінше зерттеу жұмыстарында пайдалану.

ON12. Түркі мемлекеттері мен халықтарының саяси және экономикалық дамуының заманауи мәселелерін шешу және құру, Таяу және Таяу Шығыстың этноконфессиялық және этноконфликтологиялық табиғатының идеяларын жеткізу.

Талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/2224

Оқыту қызметі

БББ оқу қызметі ғылыми-зерттеу қызметі саласында жүзеге асырылады:

-ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу;

-түркітануды оқытудағы инновациялық педагогикалық тәжірибені зерделеу және жалпылау;

-олардың нәтижелерін оқу процесіне енгізе отырып, ғылыми эксперименттер жүргізу;

- әртүрлі ғылыми және ғылыми-өндірістік мекемелерде арнайы пәндер бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу;

-зерттеу әрекетінің алгоритмін білу;

- гуманитарлық ғылымдардың жетістіктерін шығармашылықпен пайдалана білу және зерттеу нәтижелерін жалпылау

Ғылыми қызметі

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте ғылыми-зерттеу зертханалары мен орталықтары бар: «ТҮРКСОЙ», қолжазбаларды зерттеу ғылыми орталығы, Әзірбайжан мәдениеті мен тарихын зерттеу орталығы, ирантану және арабтану орталығы.

Кафедраның ғылыми мектептері немесе ғылыми бағыттары, (ғылыми жобалар): «Әл-Фараби әлемі» атты студенттер тікелей қатысатын халықаралық, ғылыми-практикалық конференциялар жыл сайын өткізіледі.

Халықаралық қызметі

Сыртқы академиялық ұтқырлық аясында студенттер бір семестр немесе бір жыл бойы Мевлана, Эразмус бағдарламасы бойынша шетел университеттерінде білім алады.

Шетелдік университеттердің ұқсас бағдарламаларымен салыстыру: Л.Н. атындағы Еуразия ұлттық университеті. Гумилев, Анкарадағы Хажеттепе университетінің түркология институты.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Аккредитациядан өткен

Ұлттық аккредиттеу – НААР, НКАОКА-

Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында білім беру бағдарламалары рейтингісінің нәтижелері бойынша орынды иеленді:

НААР-1

НКАОКА- 2

Танылған аккредиттеу агенттіктері

Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты – ACQUIN

Жұмыс берушілер:

Факультетте студенттердің ғылыми әлеуетін жүзеге асыратын бірнеше ғылыми орталықтар, клубтар мен үйірмелер жұмыс істейді:

"Жас түрколог" түрік тілі орталығы, "Құтты білік", Әл-Фараби орталығы (Стамбул университеті). Кафедра Түркияның 11 университетімен (Ататүрік, Гази, Хаджеттепе, Эге, Мимар Синан, Мугла, Мармара, Эрзинджан университеттері) және Венгриямен (Сегед) тығыз ынтымақтастық орнатқан. Эрзинджан университетімен және Хаджеттепе университетімен Эрасмус+ бағдарламасы және Мевлана бағдарламасы бойынша ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойылды. ТҮРКСОЙ ұйымы (Анкара), Юнус Эмре институты, Халықаралық Түркі Академиясы және Низами Гянджави халықаралық орталығы кафедрасы.

Тәжірибе базасы:

"Білім-инновация лицейі";

"Түркі халықтарының мәдениет қоры";

"Түркі әлемі","ҚАЗАҚСТАН-Zaman" ЖШС.