6B05101 Биологическая инженерия

Білім беру бағдарламасы

6B05101 Биологиялық инженерия

Білім саласы

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6В051 Биология және онымен байланысты ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B050 Биология және онымен байланысты ғылымдар

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты - негізгі кәсіби құзыреттерді қалыптастыру және ғылыми-зерттеу мекемелері, өндірістік кәсіпорындар үшін жоғары сапалы мамандар даярлау. Бұл мамандар аспаптар мен жабдықтар жасауға, пәнаралық білімге негізделген жаңа процедураларды жасауға, жаңа мәселелерді шешуге арналған жаңа ақпарат алуға бағытталған зерттеулерге қатысады.

Білім беру бағдарламасын іске асыру келесі қабілеттерге ие маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған:

- негізгі биологиялық макромолекулалардың құрылымын, биотехнологиялық процестерді білу негізінде биологиялық инженерия саласындағы кәсіби мәселелерді шешу;

- ықтималдық пен статистиканың негізгі ұғымдарын; статистикалық әдістер мен биоинженерия мәліметтеріне байланысты ықтималдылықты бөлу сызбаларын  қолдану;

- диагностикалық, профилактикалық және емдік медициналық және ветеринариялық препараттарды жасауға бағытталған перспективті және инновациялық биомедициналық технологияларды жасау;

- суреттерді өңдеудің негізгі технологияларын қолдану, диагностикалық және визуальды өлшеу жүйелерін жобалау және талдау;

- жеке білім алу траекториясын қалыптастыру.

Оқыту тілі

Aғылшын

Кредиттердің көлемі

240 академиялық кредиттер

Берілетін академиялық дәреже

Бакалавр

Оқытудың нәтижесі

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер келесідей болуы мүмкін:

1. Диагностикалық, профилактикалық емдік медициналық және ветеринариялық препараттарды жасауға бағытталған перспективті және инновациялық биомедициналық технологияларды жасауға қатысу

2. Белгілі биомедициналық жүйелер мен мінез-құлық құрылғыларын модельдеу, модификациялау және тестілеу дағдыларын қалыптастыру үшін программалауды, статистика мен графиктерді қолдану

3. Жоғары өнімді трансгендік штамдарды, өсімдік сорттары мен ауылшаруашылық жануарларының тұқымдарын шығару арқылы тағам өндірісі үшін гендік инженерия мен биотехнология әдістерін жасау және қолдану

4. Ұлпа инженерия әдістері арқылы бионанокомпозиттерден алынған биомедициналық материалдардың қасиеттерін, алу, өңдеу және бағалау.

5. Тәжірибелік нәтижелердің нақтылық деңгейін арттыру үшін тәжірибелік зерттеулерді өңдеудің негізгі ақпараттық әдістерімен жұмыс істеу

6. Биомедициналық визуализация және биомеханика әдістері мен қағидаларын қолдана отырып, биоматериалдар мен биоқұрылғылардың дизайнын жасау

7. ДНҚ-мен жұмыс жасаудың стандартты әдістерін және ДНҚ тізбегін клондаудың жалпы әдістерін игеру

8. Өсімдіктер мен жануарларды (оның ішінде орман объектілері, асыл тұқымды жануарлар) анықтау, сипаттау, сәйкестендіру әдістерін қолдану.

9. Өндірістік цикл мен дайын өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өндірістің технологиялық процестерін ұйымдастыруға, бақылауға арналған әдістерді, нұсқаулар мен ұсыныстарды әзірлеу

10. Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және инженерлік қамтамасыз ету саласындағы мамандарға қоршаған ортаны әртүрлі экологиялық проблемалардан қорғау (коррозия, ластанған объектілерді қалпына келтірудің биологиялық әдістері, ағынды суларды тазарту және т.б.) бойынша кеңестер беру

11. Нақты мақсатты өнімді шығару үшін қажетті биотехнологиялық өндірістерді инженерлік қамтамасыз ету, таңдау критерийлері мен сапаны бағалау әдістерін таңдау

12. Бақылау және басқару жүйесінің деректері арқылы биоинженерлік және экологиялық биотехнологиялық әдістерді қолдану тиімділігінің параметрлерін бағалау және талдау

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1769

 Академиялық қызмет  Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

- биология ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен
 Ғылыми қызмет  Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

- «Фотобиотехнология» зертханасы;

- «Микроорганизмдердің экологиясы» зертханасы;

- «Жалпы микробиология» зертханасы;

- «Биохимия» зертханасы;

- «Өсімдіктер физиологиясы» зертханасы

- «Биоинформатика» зертханасы

- Мутагенез зертханасы

- Молекулалық биология зертханасы

- Экологиялық генетика зертханасы

 

Биотехнология кафедрасының ғылыми бағыттары:

- экологиялық биотехнология

- өсімдіктер биотехнологиясы

- фотобиотехнология

- медициналық биотехнология

- Bioinformatics

- Экологиялық биохимия
 Халықаралық қызмет  3-4 курс студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде білім алуға мүмкіндік алады. Атап айтқанда, University of Salento университетімен (Италия) келісім-шарт бар. Студенттер пәндерді оқып, итальян тілін үйренеді, ғылыми зертханаларда жұмыс істейді. 20-дан астам студент оқудан өтті.
Білім беру бағдарламасының оқытушылары тәжірибе алмасу, жаңа құзыреттер алу, білім беру дағдыларын жақсарту үшін шетелде тағылымдамадан, білім беру курстарынан өтеді.
 Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)  Халықаралық және ұлттық аккредиттеу

Бағдарламаның түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер:

1. ҚР Ұлттық ғылым академиясының РГП биология және өсімдік биотехнология институты
2 «Молекулалық биология және биохимия институты» РМК. М.А. Айтхожин «ҚР БҒМ
3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми комитетінің «Микробиология және вирусология институты» РМК
4. «VIVA Pharm» ЖШС
5. «KazEcoSolutions» ЖШС
6. «Антиген» ғылыми-өндірістік кәсіпорны ЖШС
 7. «Дәрі-дәрмекпен күресудің ғылыми орталығы» АҚ, ПВХ-дағы ПХД

 Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты бағыттары үшін маңызды:

- өндіріс (азық-түлік, өңдеу өнеркәсібі, жаңа дәрілерді өндіру);

-  әлеуметтік (денсаулық сақтау, экология, түрлі мемлекеттік ұйымдардың қызметтері).