Қаржы орталығы - АҚ-ның кепілдігімен берілетін БІЛІМ БЕРУ КРЕДИТІ