Ғылыми семинар 2017-2018

2017-2018 оқу жылының көктемгі семестріне

шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының

ғылыми семинарының тақырыптық жоспары

 

 

Магистратура және докторантура мамандықтары:

  • «6М021000 – Шетел филологиясы»
  • «6М020700 – Аударма ісі»
  • «6D021000 – Шетел филологиясы»
  • «6D020700 – Аударма ісі»

 

Семинар тақырыбы: шетел филологиясы мен аударма ісінің өзекті мәселелері

 

Ғылыми семинардың мақсаты мен міндеттері:


  1. Ғылыми-зерттеу қызметіне қажетті PhD докторанттар мен магистранттардың құзыреттілігін қалыптастыру.
  2. Университеттің ғылыми-педагогикалық қызметкерлері мен білім алушыларының ғылыми-практикалық, зерттеу және инновациялық қызметі бойынша тәжірибе алмасу.
  3. Отандық және шетелдік мамандардың өзекті ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну және талқылау, перспективалық бағыттарды анықтау және бағалау.
  4. PhD докторанттар мен магистранттарда ғылыми пікірталас жүргізу, зерттеу нәтижелерін ауызша және жазбаша дұрыс ұсыну дағдыларын дамыту.

 

Ғылыми семинарды ұйымдастыру тәртібі: семинар ай сайын өткізіледі.

 

 

Семинар құрамы:

 

Семинар жетекшісі – ф.ғ.к., доцент Шарипова Г.С.

Хатшы – Калилаева К.

Семинарға қатысушылар:

Карагойшиева Д.А. – ф.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі, Таева Р.М. – ф.ғ.к., профессор м.а., Дадебаев Ж. – ф.ғ.д., проф., Есембеков Т.Ө. - ф.ғ.д., проф., Жанабекова М. – ф.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісінің орынбасары, Мұсалы Л.М. – ф.ғ.к., доцент, Сейденова С.Д. – к.ф.н., доцент, Шарипова Г.С. - ф.ғ.к., доцент, Тарақов А.С. – ф.ғ.д., проф., Кенжеқанова К. – PhD, аға оқытушы.

 

Семинардағы жұмыс түрлері:


- PhD докторанттар мен магистранттардың зерттеу нәтижелерінің презентациясы түріндегі баяндамалар, соның ішінде ұжымдық талқылау.

 

Ғылыми семинар жұмысының нәтижелері хаттамамен ресімделеді. Хаттама бейне-аудиоматериалдармен, сөз сөйлеушілердің презентациясы материалдарымен толықтырылуы мүмкін.

 

Ғылыми семинардың тақырыптық жоспары:

 

Семинар тақырыбы

Семинардағы баяндамашы

Семинар өткізу формасы

Өткізу күні, уақыты және орны

Әлемдік кеңістікте ағылшын тілінің қолданылуы

Искакова Гульназ

Баяндама

16.09.2017

11.00-12.00

309 ауд.

Шығармалардағы деиксис түрлері мен функциялары

Оспанкулова Шынар

Баяндама

16.10.2017

11.00-12.00

309 ауд.

Мәдениетаралық коммуникация

Айтмуханбетова Айнұр

 

Баяндама

20.11.2018

15.00-16.00

309 ауд.

Саяси дискурс: прагмалингвистика аспектілерінің кейбір ерекшеліктері

Таубаев Жарас

 

Баяндама

5.12.2018

11.00-12.00

309 ауд.

Оқу сауаттылығы: социолингвистикалық факторлар

Алимбаева Адилия

 

Баяндама

20.01.2018

11.00-12.00

309 ауд.

Аударма және аударма мәселелері

Каракулова Айгерим

 

Баяндама

16.02.2018

11.00-12.00

309 ауд.

Тілдің рефлексиялық семантикасындағы лексикалық қарыз алу

Онгарбаева Меруерт

Баяндама

14.03.2018

11.00-12.00

309 ауд.

Инаугурациялық сөйлеу саяси дискурстың бөлігі ретінде

Әбдиман Жания

Баяндама

14.03.2018

11.00-12.00

309 ауд.

Аударма мәселелері: көркем мағынаны және тура аударманы беру

Телгараева Лаура

 

Баяндама

14.04.2018

12.00 -13.00

309 ауд.

Сыпайылық маркерлерінің социолингвистикалық ерекшеліктері

Рсалиева Жұлдыз

Баяндама

5.05.2017

12.00 -13.00

309 ауд.

Тілдің диахрондық бөлігіндегі шет тіліндегі лексиканың салыстырмалы сипаттамасы

Манапбаева Жаннұр

Баяндама

25.05.2018

12.00-13.00

309 ауд.

 

 

Тақырыптық жоспар кафедра отырысында талқыланды  ________________ протокол №____

 


Шетел филологиясы және аударма ісі                                                    Д.А. Карагойшиева

кафедра меңгерушісі                                  

 

 

 

Семинар жетекшісі                                                                          Г.С. Шарипова