Молекулалық биология және генетика кафедрасының оқытушылары оқитын пәндер

Молекулалық биология және генетика кафедрасының оқытушылары оқитын пәндер:

 Бакалавриат:

ББ атауы Оқылатын пәндер

 

 

ББ «6B05102 - Биология», 6B05102 - Биология (НЗМ):

-        Генетика;

-        Биометрия негіздері;

-        Молекулалық биология;

-        Эволюция теориясы;

-        Адам цитогенетикасы бойынша практикум


ББ «6B05101 - Биологиялық инженерия»

-        Генетика және молекулалық биология;

Генетикалық инженерия

ББ «6B05103 – Биотехнология»

-        Генетика;

-        Молекулалық биология;

-        Биостатистика;

-        Генетикалық инженерия;

-        Гендік және молекулалық сараптама негіздері

ББ «6B05103 - Биотехнология (НЗМ)»

-        Жалпы генетика;

-        Молекулалық биология;

-        Биологиялық ғылымдағы қолданбалы статистика;

Молекулалық диагностика

ББ «6B05104 – Биофизика»

-        Генетика;

-        Молекулалық биология;

-        Эволюцияның қазіргі теориясы

ББ «6В05105 - Генетика»

-        Генетика;

-        Молекулалық биология;

-        Медициналық генетика;

-        Молекулалық диагностика;

Биохимиялық генетика бойынша арнайы практикум

ББ «6B05106 – Геоботаника»,

«6B08401 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау»

-      Генетика
ББ «6B05107 – Микробиология» -      Генетика және молекулалық биология
ББ «6B05108 – Биомедицина»

-        Молекулалық биология;

-        Медициналық генетика

ББ «6B05109 – Нейроғылым»

-        Генетика негіздері;

-        Молекулалық биология негіздері;

-        Медициналық генетика

ББ «6B08402 - Аквакультура және су биологиялық ресурстары» -       Жалпы генетика

МАГИСТРАТУРА:

ББ атауы Оқылатын пәндер

ББ «7M05101 – Биология»:

 

-        Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;

-        Канцерогенез;

-        Эукариоттар хромосомаларының құрылымы және қызметтері;

-        Хромосомалық инженерия;

-        Гендер экспрессиясының молекулалық механизмдері

 ББ «7M05105 – Генетика»:   

-        Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы;

-        Генетикалық талдау;

-        Генетикадағы биостатистика;

-        Эволюциялық биология;

-        Онкогенетика;

 

ББ «7М05104 – IT-генетика»

 

-        Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы;

-        Эволюциялық биология;

-        Онкогенетика;

-        Молекулалық цитогенетика;

-        Популяцияның генетикасы;

 ББ «7M05106 - Генетика (1 жыл)»:  

-        Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы;

-        Қолданбалы генетика;

-        Мединалық генетиканың қолданбалы аспектері;

-        Жалпы және молекулалқ генетиканың қолданбалы аспектері;

-        Өсімдіктер және жануардар селекциясының қолданбалы аспектері;

 

ББ «7M05107 - Генетика (1,5 жыл)»:

 

-        Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы;

-        Заманауи генетика;

-        Генетикадағы статистикалық талдау;

-        Гендік қорды сақтау мәселелері;

-        Қартаюдың генетикасы;

 

ББ «7M05109 – Биотехнология»:

 

-        Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;

-        Хромосомалық және гендік инженерия;

-        Тұқымқуалайтын аурулардың молекулалық механизмдері;

-        Мутацияның қазіргі заманғы теориясы;

-        Канцерогенездің молекулалық механизмдері;

 

ББ «7M05103 – Биофизика», «7M05112 – Геоботаника»,

«7M05201 - Қоршаған орта биотехнологиясы»:

 

-        Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;

 

ББ «7M05113 – Нейроғылым»:

 

-        Эпигенетика және нейрогенетика;

 

ББ «7M05114 – Вирусология»:

 

-        Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;

-        Вирустардың молекулалық биологиясы;

-        Онкогенді вирустар;

-        Вирустық инфекциялардың патогенезі;

-        Диагностикалық патогенезі;

Докторантура:

ББ атауы
Оқылатын пәндер 
 ББ «8D05101 – Биология»:  

-        Биологиядағы дисперсиялық талдау;

-        Адам және жануарлар генетикасының өзекті мәселелері;

-        Өсімдіктер генетикасының өзекті мәселелері;

 

ББ «8D05104 – Генетика»:

 

-        Эволюцияның генетикалық механизмдері;

-        Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері;

-        Ғылыми зерттеудің әдістері;

-        Гормональды сигналомика;

-        Өсімдіктер генетикасының қазіргі мәселелері;

 ББ «8D05105 –Биотехнология»:  

-        Биотехнологиядағы дисперсиялық талдау;

-        Коммерциялық биотехнология;

-        Геномика және гендік диагностика.