Назерке Бижанованы Rufford Small Grants жобасын аяқтаумен құттықтаймыз!

18.05.2021

Көрулер: 803

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының 2 курс докторанты Назерке Бижанова «Солтүстік Тянь-Шаньның қазақстандық бөлігіндегі Түркістан сілеусінінің (Lynx lynx isabellina Blyth, 1847) популяциясы және сақтау жағдайы» тақырыбында жобаны аяқтады. Жобаны Раффорд Фонды (Rufford Foundation, Rufford Small Grants for Nature Conservation) қаржыландырды.

Зерттеу тобының мүшелері: Назерке Бижанова, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің докторанты және Зоология институтының кіші ғылыми қызметкері, жоба жетекшісі; Алексей Грачев, Зоология институтының Териология бөлімінің меңгерушісі; Юрий Грачев, Зоология институтының жетекші ғылыми қызметкері; Салтөре Сапарбаев, Алматы қорығы мен Зоология институтының ғылыми қызметкері; Ерлик Байдавлетов, Зоология институтының және Іле-Балқаш табиғи қорығының ғылыми қызметкері; Сергей Беспалов пен Максим Беспалов, Зоология институтының аға лаборанттары.

Жобаның арқасында Еуразиялық сілеусіннің сирек кездесетін түр тармағын толығырақ зерттеуге мүмкіндік туды. Бұл зерттеулер Назерке Бижанованың «Солтүстік Тянь-Шань тауларында мекендейтін Түркістан сілеусінінің (Lynx lynx isabellina Blyth, 1847) таралуы мен таксономиялық орны» тақырыбындағы докторлық диссертациясының бөлігі болып табылады.

Кафедра биоразнообразия и биоресурсов 

www.kaznu.kz