10.03.2021

10.03.2021 жылғы № 3 Хаттама 

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні

Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері

Рассмотренные вопросы

№ 3 Хаттама, 10.03.2021 жылдан

1.  Аймағамбетов Асхат Қанатұлы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі;

2.  Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы – «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректоры;

3.  Алшанов Рахман Алшанұлы – Жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті;

4.  Байтасов Арманжан Мерекеұлы – «United Media Group» компаниясының жетекшісі, тәуелсіз директор;

5.  Бабақұмаров Ержан Жалбақұлы – Алматы қаласы әкімінің орынбасары

6.  Илеуова Гүлмира Тоқшалыққызы – «Стратегия» әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы қоғамдық қорының президенті»;

7.  Татишев Еркин Нурельдаемович – «High Tech Academy» жеке мектебінің негізін қалаушы, тәуелсіз директор;

8.  Көбенова Гүлзат Ізбасарқызы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы.

1.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және Комитеттердің Ережелерін бекіту туралы. 

2.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы.

3.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы.

4.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелері лауазымдарына конкурс жариялау туралы (Басқарма Төрағасы – Ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда). 

5.  Басқарма Төрағасы – Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.

6.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ зерттеу университеті мәртебесін беру туралы .

7.  «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру және ережесін бекіту.

8.  Аудиторлық ұйымға ақы төлеу мөлшерін айқындау.