Ғылыми тағылымдама өту үшін қажет құжаттар (магистранттар мен докторанттарға)

1.Ректордың атына өтініш

2.Ғылыми тағылымдама өтетін жерден шақырту

3.Жеке жұмыс жоспары

4.Көшірме (ғылыми кеңес және кафедралық)

5. Смета (ақылы болған жағдайда)