Ғылыми тағылымдама өту үшін қажет құжаттар (магистранттар мен докторанттарға)

Ғылыми тағылымдамадан өту үшін шетелге іссапарға құжаттарды рәсімдеу (PhD-докторанттар үшін) 

 1. Шетелге тағылымдамаға жіберу туралы Ректордың атына жазылған білім алушының өтініші (баспа түрінде жазылады); Өтініш шаблоны докторантура.docx
 2. Мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған және сапардың мерзімі мен мақсаты көрсетілген шақыртудың көшірмесі, егер шақырту орыс тілінде болса, факультеттің мөрі және деканының қолы болу қажет;
 3. Тағылымдама бағдарламасы және әр апталық тағылымдама жоспары 2022 ж. бастап түскендер Тағылымдама жоспары жән апталық жоспар шаблоны.doc
 4. Білім алушының іссапарға шығуына рұқсат беру туралы кафедра отырысының хаттамасынан үзіндісі;
 5. Факультеттің/институттың Ғылыми кеңесі отырысының білім алушының шығуына рұқсат беру туралы хаттамасынан үзіндісі;
 6. Іссапар шығындарының сметасы Шаблон смета.docx
 7. Шет тілін меңгергені туралы сертификат: 2022 ж. бастап түскендер

* TOEFL ITP-кемінде 163

* TOEFL IBT-кемінде 60

* TOEFL PBT-кемінде 498

* TOEFL IBT-кемінде 65

* IELTS-кемінде 6.0

* неміс: DSH-C1 деңгейі, TestDaF-Prufung-C1 деңгейі

* * француз тілі: Test de Français International-B1 деңгейінен төмен емес оқу және тыңдау, DELF-B2 деңгейі, DALF-C1 деңгейі, TCF-кемінде 50 балл 

 

Ғылыми тағылымдамадан оралғаннан кейін:

 1. Тағылымдама аяқталғаннан кейін 3-7 күн аралығында қаржы бөліміне есеп тапсыруыңыз қажет (Керемет, 109 к.)
 2. Есепті қаржы бөліміне тапсырғаннан кейін, тағылымдамадан келу туралы өтініш жазып, атқарылған жұмыс туралы есепті, сертификат немесе ғылыми жетекшінің пікірін өткізу қажет Өтініш шаблоны.docx
 3. Ғылыми тағылымдама нәтижелері туралы есеп кафедраның/ҒЗИ-нің жақын отырысында ұсынылуы керек.

 

Ғылыми тағылымдамадан өту үшін шетелге іссапарға құжаттарды рәсімдеу (Магистранттар үшін) 

 1. Өтініш Өтініш шаблоны магистратура.docx
 2. Шетелге іссапарға жіберу туралы Ректордың атына жазылған білім алушының өтініші (баспа түрінде жазылады);
 3. Мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған және сапардың мерзімі мен мақсаты көрсетілген шақыртудың көшірмесі, егер шақырту орыс тілінде болса, факультеттің мөрі және деканының қолы болу қажет;
 4. Білім алушының іссапарға шығуына рұқсат беру туралы кафедра отырысының хаттамасынан үзіндісі;
 5. Факультеттің/институттың Ғылыми кеңесі отырысының білім алушының шығуына рұқсат беру туралы хаттамасынан үзіндісі;
 6. Іссапар шығындарының сметасы


Академиялық ұтқырлық және магистратура туралы ережеге сәйкес магистранттарға қойылатын талаптар:

- Магистрлік диссертация/жоба тақырыбының ұйымның құрылымдық бөлімшесі – ғылыми тағылымдама базасының зерттеу бағытына сәйкестігі

- GPA 3.75-тен төмен емес

- Ғылыми жетістіктердің болуы: 1) ғылыми журналдарда, мүмкіндігінше ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған журналдарда, сондай-ақ Scopus және/немесе Web of Science дерекқорларында индекстеліп рецензияланатын ғылыми журналдардағы жарияланымдар; 2) ҚР БҒМ МҚ/МҚБ жобаларында орындаушы ретінде қатысу; 3) СБИ конкурстарынан, СҒЗЖ республикалық конкурстарынан жүлделі орындар, грамота мен дипломдардардың болуы;

- Шет тілін меңгергені туралы сертификат (TOEFL, ағылшын тіліне арналған IELTS немесе басқа шет тілдеріне баламалы сертификаттар, шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыретінің B2 деңгейінен төмен емес (CEFR) (сертификаттардың тізмі осы Ереженің 1-қосымшасында келтірілген);

- Университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысу.

Шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптар:

 - Ұйым QS WUR немесе the WUR немесе ARWU үздік 500 халықаралық рейтингіне кіруі тиіс; немесе QS, Times Higher Education, ARWU (егер ғылыми тағылымдаманың негізі университет болса) үздік 200 пәндік рейтингіне кіруі тиіс;

- Егер ғылыми тағылымдаманың базасы университеттің құрылымдық бөлімшесіне кірмей ғылыми орталық/институт болған жағдайда, Scopus және/немесе Web of Science дерекқорларында индекстелетін журналдарда магистранттарды даярлау бағыты бойынша ұйым қызметкерлерінің кемінде 20 жарияланымының болуы;

- Scopus және/немесе Web of Science дерекқорларында 1 және 2 квартильдердің (Q1, Q2) халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарында зерттеу нәтижелерін жариялайтын магистранттың диссертациясы тақырыбы бойынша зерттеу тобының болуы.

Қазақстандық ұйымдарға қойылатын талаптар:

 - Ғылыми тағылымдамадан өту үшін ұсынылатын ұйымдарға: "Назарбаев Университеті" ДББҰ, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары, ғылыми зертханалар, магистранттың зерттеу тақырыбы бойынша зерттеу тобы және қажетті ғылыми инфрақұрылымы, ұйымдық-құқықтық мәртебесі бар ұлттық университеттер, сондай-ақ магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына сәйкес келетін өзге де ұйымдар жатады.

 

Ғылыми тағылымдамадан оралғаннан кейін:

 1. Тағылымдама аяқталғаннан кейін 3-7 күн аралығында қаржы бөліміне есеп тапсыруыңыз қажет (Керемет, 109 к.)