Ғылыми жобалар және зерттеулер

Іске асыру мерзімі 12, 27 және 36 ай гранттық қаржыландыру шеңберінде орындалатын жобалар


 

ЖТН, Жоба тақырыбы 

Іске асыру мерзімі 

Жетекшісі 

Басым бағыты 

Қаржыландырушы ұйым

1 AP09260144 «Рекреациялық сыйымдылықты бағалау және антропогендік әсерді азайту негізінде Қазақстан Республикасының табиғи туристік-рекреациялық ресурстарын ұтымды пайдалану»

36 ай

(01.01.2021-

31.12.2023)

Асипова Жанна Медеуовна Су ресурстарын, жануарлар мен өсімдіктер әлемін ұтымды пайдалану, экология «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ

2

AP08855888 «Экологиялық туризмді аумақтық ұйымдастыру арқылы Қазақстанның ұлттық парктерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету»

27 ай

(01.10.2020-

31.12.2022)

Актымбаева Алия Сагындыковна

Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер

«ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ

3

AP08956934 «Мемлекетті, жұмыс берушілер мен қызметкерлерді тарту арқылы Қазақстан Республикасында әлеуметтік туризмді қалыптастыру және іске асыру тетігін әзірлеу»

12 ай

(01.10.2020-

30.09.2021)

Асипова Жанна Медеуовна

"Мәңгілік Ел" ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер)

«ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ

4 AP09259811 «Дәрілік сақтандыруды енгізуді қолдауға дайын халық топтарын анықтаудың сандық әдіснамасын әзірлеу және Қазақстанда сақтандырудың осы түрінің қаржылық тұрақтылығын бағалау»

36 ай

(01.01.2021-

31.12.2023)

Спанкулова Лазат Сейтказиевна Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ

 

Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру аясында іске асырылатын жоба

 

 

ЖТН, Жоба тақырыбы 

Іске асыру мерзімі 

Жетекшісі 

Басым бағыты 

Қаржыландырушы ұйым

1

№ 0358-18-ГК «Туризмнің цифрлық контентін жаңғырту: мобильді қосымшалар, панорамалық 3D турлар, интерактивті карталар және QR кодтар»

36 ай

Актымбаева Алия Сагындыковна

"Мәңгілік Ел" ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер)

«Ғылым қоры» АҚ

 

 

Кафедраның маңызды ғылыми жобалары:


№ 

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның аты

Жобаның жетекшісі

Уақыты

Байланыс

№0115РК00380

120 ,бюджеттік бағдарлама бойынша МТ, «Приоритет бойынша гранттық қаржыландыру «5 Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті», ішкі приоритет бойынша «5.1 Жаратылыстану ғылымдары саласындағы іргелі зерттеулер» // ИПС

«Агро-туризмді дамыту арқылы Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтардың жандандыру тұжырымдамалық моделі»

 

г.ғ.д.  проф. Ердавлетов С.Р.

2015–2017 жж.

Stanislav.Erdavletov@kaznu.kz 

 

Келісім-шарт жобасы (ҚазҰУ)

Халықаралық жоба 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES

Бизнес серіктестен жетекші, г.ғ.к. Баяндинова С.М.

2013–2016 жж.

sairan_bm@mail.ru

 

Келісім-шарт жобасы (ҚазҰУ)

Ньютон – аль Фараби (Pde program in Kazakhstan)

Бизнес серіктестен жетекші, г.ғ.к.Вудворд Д.Б.

01.01.1016–29.11.2016 жж.

dilya_woodward@mail.ru

 

Келісім-шарт жобасы (ҚазҰУ), Технопарк

gSmart – Spatial ICT infrastructures for Smart Place (gSmart-Spatial information and communication-technological infrastructures for the Smart of Place)

Орталық Азия бойынша координатор, к.г.н. Актымбаева А.С.

2015–2017 ж.

aliyaaktymbayeva@gmail.com

№56, 2016-05-20

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша келісім-шарт // шар.№ келісім-шарт 

Халықаралық туристік экспедициясы «Менің қалам - Алматы»

 

т.ғ.к., Артемьев А.М. 

2016 ж.

alexandr.artemyev@kaznu.kz

 

 1. Қазақстан Республикасының туризм индустриясының тұрақты дамуы үшін негіз ретінде рекреациялық ресурстарын бағалау- БҒМ ҚР,  грант
 2. Туристік және Қазақстан рекреациялық әлеуетін бағалау негізінде туризмнің тұрақты даму үшін географиялық негіздерін әзірлеу - ҚР БҒМ, грант.
 3. Демалыс және туризмді дамыту мақсатында Алакөл бассейнінің туристік әлеуетін кешенді ғылыми-зерттеу. №0112RK00583  - БҒМ ҚР, грант.
 4. Қазақстан Республикасының ішкі туризмді аумақтық ұйымдастыру және аймақтық даму тұжырымдамасын дамыту. Мемлекеттік тіркеуді №0112RK02459 –  ҚР БҒМ , грант.
 5. Адаптивті-ландшафтық жүйесін дамыту үшін Қазақстанның жартылай шөлдерін  кеңістіктік талдауда спутниктік суреттерді түсіндіру арқылы ГАЖ технологиясын әзірлеу - ҚР БҒМ, грант.
 6. Агро-туризмді дамыту арқылы Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтардың жандандыру тұжырымдамалық моделі - ҚР БҒМ гранты.
 7. Шөлдену және Қазақстанның  табиғи қауіптері. ҚР БҒМ бағдарламасы «Қазақстанның шөлденуі, 2012 (бөлім авторы Артемьев А.М.)
 8. «Қарағанды ​​облысы Ұлытау-Жезқазған өңірін дамыту және туризмнің аумақтық ұйымдастыруы» (гранттық қаржыландыру ҚР БҒМ, Жезқазған мемлекеттік университеті) (тең орындаушылар Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т.) (2012-2014 жж).
 9. Қарағанды облысының туризм дамуы мен аумақтық ұйымдастырылуы (гранттық қаржыландыру ҚР БҒМ, О. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, ғылыми жетекші Тұрсынбаева К.С. 2015), (Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т.)

 Іргелі зерттеулер бойынша гранттар:

 1. «Қазақстан Республикасының туризм индустриясының тұрақты дамуы үшін негіз ретінде рекреациялық ресурстарын бағалау», 2000-2002 ;
 2. «Қазақстанның туристік-рекреациялық мүмкіндігін бағалау негізінде туризм дамуының географиялық негіздерін құрастыру», 2009-2011;
 3. «Рекреация мен туризмді дамыту мақсатында Алакөл бассейнің туристік-рекреациялық мүмкіндігін кешенді зерттеу», 2012-2014;

Кафедра оқытушыларының ғылыми ізденістерін келесі жобалар айқындайды: Қазақстан Республикасының Ұлттық атласы («Туризм» тарауы), «In-situ Қазақстанда таулы агробиоалуантүрлілікті сақтау», «Алтай-Саян экоауданының биоалауантүрлілігін оңтайлы қолдану және сақтау», «Қатон-Қарағай ұлттық табиғи паркінде туризмді басқару Жобасын құрастыру», «Қазақстанның кіші өзендерінде су қорғау аудандарын жобалау», «Тәуекелді басқаруды бағалау бойынша біртұтас базаны құрастыру», Мыңжылдық даму мақсаттары жөніндегі ұлттық есеп (7-мақсат - экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету), «Қазақстандағы шөл басу мәселелері» және тағы басқалар. «British Council мен Ғылым Фондының бірлескен бағдарламасы аясында даму мен ынтымақтастық орталығын кәсіби пайдалану үшін құрылды, Қазақстанда ғылыми-зерттеу қызметін қолдау және зерттеулер әсерін арттыруға бағытталған.(Директоры Вудворд ДБ (PhD))

 Ғылыми тұрғыдан кафедраның дамуы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

1. Қазақстанда агротуризмді дамыту мен территориялды ұйымдастырудың географиялық негіздерін құрастыру.

2. Қазақстанның су объектілерінде туризмнің экстремалды түрлерін дамыту.

3. Қазақстан өзендері бассейндегі туристік-рекреациялық мүмкіндігін бағалау негізінде туризмнің тұрақты дамуының географиялық негіздерін құрастыру.

 

Кафедра қызметі барысында 6 халықаралық ғылыми конференциялар өткізілді:

1999 - «Туризм теориясы мен практикасының заманауи мәселелері»;

2002 - «Қазақстанның туристік саласын қалыптастыру мәселелері»;

2006 - «Туризм Географиясы: теориясы мен тәжірибенің өзекті мәселелері»;

2011 - «Қазақстанның туризм: Кеше, бүгін және ертең»;

2014 - «Қазақстандағы туризм: мәселелері мен болашағы»;

2016 - «Қазақстанның Туризм дамуының қазіргі мәселелері».

Конференция материалдары бойынша 10-15 кем емес жинақтар шығарылды . Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының орнықты даму туризмнің рөлі» және «Қазіргі Қазақстан туризмі» шығарылды.