Құжаттама

 

Өтініш Магистрант (10д. стажировка).docx
Тәжірибе бойынша келісімшарт үлгісі Образец.docx
Орындалған жұмыстар актісі Акт выполненных работ 1.xlsx
Магистранттар мен докторанттардың тәжірибеден өтуі үшін қажетті құжаттар тізімі Список необх док. маг.док.docx 
Шығындар сметасы Смета расходов.docx
Докторанттың өтініш үлгісі (ғылыми іссапар) Образец Заявления.docx