Ғылыми зертханалар

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасында ғылыми-зерттеу жұмыстары плазма физикасының іргелі және қолданбалы мәселелері бойынша жүргізіледі.

Бөлім меңгерушісі - ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Рамазанов Т.С.

Плазма физикасы кафедрасы төрт зертханадан тұрады:

1. «Плазмадағы сызықты және корреляциялық процесстер» ( зертхана меңгерушісі - ф-м.ғ.д., профессор Архипов Ю.В).

2. «Плазмадағы процестерді математикалық моделдеу» (зертхана меңгерушісі - ф-м.ғ.д., профессор Жұмағұлова Қ.Н., ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.д., профессор Рамазанов Т.С. )

3. «Импульсті плазмалық үдеткіш» (зертхана меңгерушісі - ф-м.ғ.к., профессор Жүкешов А.М.).

4. «Тозаңды плазма және плазмалық технологиялар зертханасы» (зертхана меңгерушісі – ф.-м.ғ.к., профессор м.а. Досболаев М.Қ.,  ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.д., профессор Рамазанов Т.С. )