Жаңалықтар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!!!

26.02.2021

Erasmus + бағдарламасы аясындағы бірлесе қаржыландырылған ENTER халықаралық жоба аумағында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-інің инженерлік мамандықтары бойынша оқытушылардың біліктілігін арттыру курстары қашықтықтан оқыту форматында жалғасып келеді

Ары қарай оқу >>

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!!

09.02.2021

Құрметті оқытушылар мен қызметкерлер!

Сізді 2021 жылғы 18 ақпан мен 1 сәуір аралығында өтетін «Кибер педагог» білім беру қозғалысына қосылуға шақырамыз.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ті Belgian Education Council ұсынған "Киберпедагог" білім беру қозғалысының үшінші ағымының ресми серіктесі болды.

Қозғалыстың мақсаты-онлайн ортада сапалы сабақ беруді үйрену және оқытудың осы форматынан рахат пен қуат алу!

Ынтымақтастық аясында университет оқытушылары мен қызметкерлері шеберлік сабақтарына тегін қатыса алады.

Басталуы: 2021 жылғы 18 ақпан.

Жүйелі түрде: Аптасына 1 рет, 7 апта болады.

Ары қарай оқу >>

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!!

05.02.2021

Құрметті студенттер, магистранттар, докторанттар!

Медицина және денсаулық сақтау факультеті Сіздерден «COVID-19 пандемиясы кезінде карантиннің студенттердің денсаулығы мен өмір салтына әсерін бағалау» тақырыбындағы ғылыми зерттеу шеңберінде жүргізіліп жатқан сауалнамаға қатысуды сұрайды.

Бұл зерттеудің мақсаты - карантиннің әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің физикалық және психикалық денсаулығына, өмір салтына (тамақтану, зиянды әдеттер, күнделікті өмір, спорт) әсерін бағалау.

Сауалнамаға сілтемелер:

Қазақ тілінде –

https://docs.google.com/forms/d/1hPOzze1h8X1fsbaek8rzZM8V9N4OY6jXpj-aWK2U20o/edit

Орыс тілінде –

https://docs.google.com/forms/d/1LobbMyY71Rlx2smc9vdIU3fU87fpS7ql4F6E9FFAQZs/edit

Ағылшын тілінде –

https://docs.google.com/forms/d/1Y0zlTq8Xjf7pM4c95JkMVBtt3lHAwkDqtYKA3JyVSTM/edit

 

Назарларыңызға рахмет!

Ары қарай оқу >>

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!!

25.01.2021

"Рухани жаңғыру", "Айналаңды нұрландыр", "Қайырымды қоғам азаматтарын қалыптастыру", "Дені саудың - жаны сау", "100 кітап", "Green campus"  жобалары аясында плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы сіздерді 01.02.2021ж.-27.02.2021ж. арасында онлайн-форматта өтетін тәрбиелік іс-шараларға шақырады.

Ары қарай оқу >>

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!!

20.01.2021

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тарапынан Erasmus + бағдарлама аясындағы халықаралық ENTER жобасы бойынша инженерлік мамандық бойынша оқытушыларын қайта даярлауға арналған IPET-1 үздіксіз білім беру модулі жүргізілді

Ары қарай оқу >>

Халықаралық жоба!!!

26.12.2020

Жоғары оқу орындарында жұмыс атқаратын инженерлік бағыттағы оқытушыларды көп деңгейлі кәсіби даярлау/қайта даярлау бойынша халықаралық платформаны жасақтау мен дамытуға бағытталған Еуропалық Одақтың Erasmus+ бағдарламасымен бірлесіп қаржыландырылатын EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining/ENTER халықаралық жобасы https://ru.surveymonkey.com/r/FM5XJFT сауалнама нәтижесінде іріктелген, ҚазҰУ-дың физика-техникалық факультетінің ПОҚ арналған тренингтердің әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің БАИ базасында 2020 жылдың желтоқсан айының соңы мен 2021 жылдың қаңтар айының соңында болатындығы туралы хабарлайды. Тренинг үш IPET бағдарламасынан тұрады (iPET-1 (2 ECTS), iPET-2 (8 ECTS) және iPET-3 (20 ECTS)). ENTER жобасымен толығырақ мына ресми сайтта танысуға болады http://erasmus-enter.org/, https://www.kaznu.kz/ru/20357/page/, http://icd.kaznu.kz/3/Main/RightNodeBrowser/1185 .

Ары қарай оқу >>

Құттықтаймыз!!!!

18.12.2020

Д.А. Қонаев атындағы сыйлық сыйлық ҚР БҒМ Ғылым комитетінің байқауы аясында өткізіледі және ғылым мен техниканың дамуына елеулі үлес қосқан жас ғалымдарды ынталандыру мақсатында жыл сайын беріледі.
Сыйлық лауреаттарының құрамына постдокторанттар: С.А. Оразбаев, Е.А. Үсенов, PhD докторы Д.Г. Батрышев, ИБЗ меңгерушісі Е. Ерланұлы, плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы А.У. Өтегенов кірді. 

Сыйлық «Практикалық қосымшаларға арналған заманауи плазмалық технологиялар негізінде наноқұрылымды материалдар алудың ғылыми негіздерін әзірлеу» атты жұмысы үшін берілді. 

Жұмыстың мақсаты-плазмалық технологиялар негізінде наноқұрылымды материалдарды синтездеудің ғылыми негіздерін жасау, плазманың қасиеттерін зерттеу, алынған наноматериалдардың морфологиялық және құрылымдық сипаттамаларын және оларды қолдану перспективаларын талдау. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы-плазмалық ортада наноқұрылымды материалдарды синтездеу бойынша алынған нәтижелер өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолдану үшін жаңа тиімді әдістер мен технологиялардың ғылыми негізіне айналады. 

Авторлар жұмысының нәтижелері бойынша 200-ден астам ғылыми жарияланым, оның ішінде импакт-факторы жоғары журналдарда 40-тан астам мақала жарияланды, бұл орындалатын зерттеулердің халықаралық деңгейде маңыздылығын растайды, ҚР 4 патент алынды. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жас ғалымдарының ғылыми нәтижелерін мойындау және оларға Д.А. Қонаев атындағы сыйлық беру университеттің Қазақстанның ғылыми-зерттеу қызметі және көрнекті жас зерттеушілерді даярлау саласындағы жетекші орында екендігіне тағы бір растау болып табылады.

Ары қарай оқу >>