Хабарландыру

15.03.2021

Көрулер: 889

Құрметті оқытушылар және студенттер!

Сіздерді наурыз айының 18 жұлдызында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттердің көзқарасы» тақырыбында өтетін іс-шараға қатысуға шақырамыз! Ұйымдастырушылар Биология және биотехнология мамандығының 3 курс Бб 18-06 тобының студенттері және эдвайзер Әліқул А.Б.

 

Тема: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттердің көзқарасы»

Уақыты: 18 наурыз 2021 15:00  Алматы

Конференцияғы қосылу

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17d595a21e824147a0c4c5364a842540%40thread.tacv2/1614779693667?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0ab71a5-75b1-4d65-81f7-f479b4978d7b%22%2c%22Oid%22%3a%22c4c3a6a3-eeef-4d32-b62e-4bd924fe14e7%22%7d