Курстар

 

 

Исламдық қаржыландыру негіздері (20 академиялық сағат) 

 • Исламдық қаржы: неге исламдық?
 • Негізгі тыйымдар
 • Исламдық қаржы туралы мифтер
 • Исламдыққаржыландыру индустриясы
 • Сауда ережелері
 • Murabaha
 • Исламдық лизинг - Иджара
 • Исламдық депозиттер
 • Серіктестік
 • Исламдық Ипотека (Мурабаха, Иджара, Мушарака)
 • Исламдық карталар
 • Tawarruq (тауарлық мурабаха)
 • Исламдықсақтандыру - Такафул
 • Исламдықбағалы қағаздар - Сукук
 • Исламдық капитал нарығы
 • Шариғатқа сәйкестік және аудит
 • Исламдық қаржы институтттарын басқару
 • Исламдықәлеуметтік қаржы (Вакф, Зекет)
 • Исламдық инвестициялыққорлар
 • Исламдық корпоративтік басқару

  

Исламдық қаржыландыру (40 академиялық сағат) 

 • Исламдық банкинг және қаржы негіздері
 • Исламдық банкинг мен қаржыға кіріспе
 • Мәмілелердің исламдық қағидалары
 • Негізгі келісім-шарттар және оларды қаржылық сауықтыру
 • Исламдық банктер қолданатын қаржылық келісім-шарттар мен әдістер
 • Активтерді исламдық басқару және әлеуметтік жауапты инвестициялау (SRI)
 • Сукук Маркет
 • Исламдықсақтандыру - Такафул
 • Исламдық корпоративтік басқару

 

 

Шариғат және мемлекеттік басқару стандарттары (60 академиялық сағат)

Шариғат стандарттары: 

 • Валюта саудасы
 • Дебеттік карта, төлем картасыжәне несие картасы
 • Борышкердің төлемдері бойынша дефолт
 • Берешекті есептеу арқылы реттеу
 • Кепілдіктер
 • Қарапайым банкті ислам банкіне түрлендіру
 • Хавала
 • Тапсырыс берушіге Мурабаха
 • Иджара және Иджара Мунтахийя Биттамлик  
 • Салам және Параллельді Салам
 • Истисна және Параллельді Истисна
 • Шарика (Мушарака) және заманауи корпорациялар
 • Мудараба
 • Құжатталған аккредитив
 • Jua'la
 • Коммерциялық құжаттар
 • Инвестициялық Сукук
 • Иелік ету (Кабд)
 • Несие(Кард)
 • Ұйымдастырылған нарықтағы тауарлар  
 • Қаржылық құжаттар (акциялар мен облигациялар)
 • Концессиялық келісім шарттар
 • Агенттік
 • Синдикатталған қаржыландыру
 • Келісім-шарттардың үйлесімі
 • Исламдық сақтандыру
 • Индекстер
 • Банктік қызмет көрсетулер
 • Институционалды құрылымдағы фетваның ережелері мен этикасы
 • Нақты активтерді монетизациялау (таваррук)
 • Қаржылық операцияларда Gharar-ға бақылау жасау
 • Арбитраж
 • Вакф
 • Адамдарды жалдау
 • Зекет
 • Болжанбаған оқиғалардың міндеттемелерге әсері
 • Несиелік келісім шарт
 • Интернеттегі қаржылық мәмілелер
 • Ипотека және оның заманауи қолданылуы
 • Мударабах инвестициялық шоттарында пайданы бөлу
 • Исламдық қайта сақтандыру
 • Құқықтардан арылу
 • Банкроттық
 • Өтімділікті басқару
 • Капиталды қорғау(инвестициялық өнімдерде)
 • Инвестициялық агенттік
 • Табыс және пайда туралы ережелер (қаржылық операцияларда)
 • Заңды келісім шарттардағы нұсқалар

 Басқару стандарттары: 

 • Шариғаттық бақылау кеңесі: тағайындау, құрамы және есебі
 • Шариғатқа шолу
 • ·        Ішкі шариғатқа шолу 
 • ·        Исламдық қаржы институттарын басқару және аудит бойынша комитеті