DIREKT халықаралық жобасы

Өмір бойы оқытуға арналған аймақаралық ақпараттық сауаттылықты дамыту [DIREKT].

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Эразмус+ қаржыландыратын 15.10.2016 - 14.10.2019 жж. аралығында 14 шетелдік университет және ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын халықаралық жобаны жеңіп алған.

Жобаның ресми сайты: DIREKT Online Information Literacy Module Platform https://direkt-cbhe.com/

Жоба мақсаты:

Үш циклды бағдарлама жүйесіне (бакалавр / магистр / докторантура) ақпараттық сауаттылық бойынша оқу бағдарламаларын жасау және енгізу, Болон үдерісі негізінде ЖОО және қоғамда өмір бойы оқытуды дамытуды қамтамасыз ету.

Жоба барысында қол жеткізілген жетістіктер:

- Өмір бойы оқыту және білім алуға арналған АС бағдарламасын әзірлеу. https://direkt-cbhe.com/#modules
- Қазіргі кезде РФ, РК, КНР ЖОО оқу бағдарламаларына енгізілген АС бағдарламаларымен үйлестіру.

- жоғары оқу орындарында жоспарлау үшін АС бағдарламалар әлеуетін арттыру

- Қоғамдық ұйымдар, ассоциацияланған және академиялық емес әріптестер арқылы ақпараттық сауаттылықты дамыту және тарату.

-АС және кітапханаларды зерттеуге арналған LibGuides онлайн платформасы енгізіліп, қолданылуы https://direkt-cbhe.com/direkt-online-information-literacy-module-platform/

DIREKT жобасына қатысу барысында кітапхана ісі және ақпараттық сауаттылық саласындағы университеттік оқу қызметіндегі, сонымен қатар ЖОО барлық студенттеріне кітапханалық және ақпараттық қызметтердің қолжетімділігіндегі сыни мәселелер мен кемшіліктер анықталды. Ақпараттық сауаттылыққа байланысты DIREKT оқу модульдері оқу бағдарламаларын өзгертуге мүмкіндік берді. DIREKT кітапханашылар, оқытушылар және студенттердің оқу және оқыту барысындағы ақпараттық сауаттылық саласындағы қажеттіліктерін қамтамасыз ететін Қазақстандағы алғашқы жоба болды.

Аталған материалдар барлығына қолжетімді және барлық мамандықтарға және барлық деңгейдегі (бакалавр / магистр / докторантура) студенттерге ұсынылады. Ресурстар мен деректер силлабустар дайындауда негізгі және қосымша әдебиет ретінде қолданыла алады.

Модуль 1 English for Specific Purposes https://direkt-cbhe.com/modules/module-1-english-for-specific-purposes/

Модуль 2 IL Marketing skills for Academic staff and librarians https://direkt-cbhe.com/modules/module-2-il-marketing-skills-for-academic-staff-and-librarians/

Модуль 3 Information Literacy 1 – for Librarians to train them to help learners find and use information effectively and ethically https://direkt-cbhe.com/modules/module-3-information-literacy-for-librarians/

Модуль 4 Information Literacy 2 – for Librarians to train them to help learners access information online and in print https://direkt-cbhe.com/modules/module-4-information-literacy-2-for-librarians/

Модуль 5 Information Literacy 3 – Innovative online library services for 21st Century Librarians https://direkt-cbhe.com/modules/module-5-information-literacy-3-innovative-online-library-services-for-21st-century-librarians/

Модуль 6 Information Literacy and Academic Writing 1 https://direkt-cbhe.com/modules/module-6-information-literacy-and-academic-writing-1/

Модуль 7 Information Literacy and Academic Writing 2 https://direkt-cbhe.com/modules/module-7-information-literacy-and-academic-writing-2/

Модуль 8 English for Professional Purposes https://direkt-cbhe.com/modules/module-8-english-for-professional-purposes/

Жұмыс тобы:

Әкімшілік топ:

- Сұлтанғалиева Гүлмира Сәлімжанқызы, т.ғ.д., профессор, дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының меңгерушісі – жоба жетекшісі; sultangalievagulmira@gmail.com

-  Қарагойшиева Данель Алмасбекқызы, филол.ғ.к., профессор, шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының меңгерушісі;
danel.karagoish@mail.ru

- Туенбаева Қалима Төлеубайқызы, п.ғ.к., доцент,  әл-Фараби атындағы кітапхана директоры; kalima_t@mail.ru

 

Техникалық персонал:

 Тастанқұлов Еркін Серікжанұлы – әл-Фараби атындағы кітапхананың даму және коммуникациялар орталығының басшысы;

email: Tastankulov.y@gmail.com

Бейсенбеков Асхат – әл-Фараби атындағы кітапхананың кітапханалық-ақпараттық үдерістерді автоматтандыру басқармасының бастығы;

email: askhat.beisenbekov@kaznu.kz

Жақыпов Әбілқайыр – әл-Фараби атындағы кітапхананың деректер базасының әкімшісі;

email: z.b.ntechnologies@gmail.com

 

Оқытушылар/Зерттеушілер:

Сүйінова А.Т. – дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының аға оқытушысы;

Онғарбаева М.С. – шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы;

Дайрабекова Г.К. – шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы;

Искакова Г.Н. – шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы;