Кафедраның ғылыми жобалары мен зерттеулері

Научно-исследовательские работы кафедры «Бизнес-технологии» на 2019 год

Жобаның атауы, мемлекеттік тіркеу № басшының Т.А.Ә., лауазымы, атағы

Орындау негізі (ҒЗЖ бағдарламасы - толық атауы): іргелі ҒЗЖ, қолданбалы, салалық, шаруашылық./шарт және т. б.)

Орындау мерзімі (басталуы, аяқталуы))

Финан-сирую-щая организа

ция

Қаржыландыру көлемі (мың теңге)

Күтілетін ғылыми және практикалық нәтижелер (қысқаша)

1

Туризмнің сандық контентін жаңғырту: мобильді қосымшалар, панорамалық 3D турлар, интерактивті карталар және QR кодтары (№0358-18-ГК). Жетекшісі-Зиядин С. Т., Э. ғ. д., профессор, "Бизнес-технологиялар" кафедрасының меңгерушісі

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыру

 
Басым бағыттың атауы:
Мәңгілік ел"ғылыми негіздері
(XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер).

 
Басым бағыт атауы: туризм 

2018-2021

Ғылым қоры

Жалпы көлемі 174727895 теңге.

2018  -611529,11

теңге

2019 - 10114783 теңге

2020 - 79 683 897,96 теңге

2021- 70 060 575,17 теңге

 

- туристік өнімдер мен туристік қызметтерді сату бойынша сервис құру,
- "TOURISMKAZ" мобильді қосымшасын әзірлеу»
- мобильді қосымшаға авторлық куәлік алу
«TOURISMKAZ»
- туристік нысандардың панорамалық 3D турларын әзірлеу,
- туристер үшін интерактивті карта жасау.

2

Қазақстан Республикасында цифрлық экономиканы қалыптастыру және дамыту: теория және практикалық іске асыру шаралары (№ 0118РК00814).

Товма Наталия Александровна,ҒИҚ және ХБ бойынша "Бизнес-технологиялар" кафедрасының меңгерушісінің орынбасары 

 217 "ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша»,

ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру "кіші бағдарламасы.
Басымдық бойынша: "Мәңгілік ел" ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер)
"Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер".

2018-2020

ҚР ҒжБМ Коитеті

Жалпы көлемі

-23008547,38 теңге

2018 ж.-7567138,33 теңге

2019 ж.-7645707,08 теңге

2020 ж- 7795701,97 теңге 

Қазақстан Республикасында цифрлық экономиканың дамуына талдау жасалды,
- шет елдерде қолданылатын сандық экономиканы мемлекеттік қолдау құралдары анықталды,
- сандық экономика өлшеуіштерінің артықшылықтары мен кемшіліктері анықталды,
- сандық экономиканы дамыту стратегиясы ұсынылды;
-Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту жағдайында ақпараттық сектордың тиімділігін бағалау әдістемесін жетілдіруге негізделген сандық экономика моделі әзірленді;
- басым салаларда Қазақстан Республикасының экономикалық өсуін қамтамасыз етуге ықпал ететін цифрлық экономиканы реттеуді жетілдірудің тиімді тетігі әзірленді.