Абайдың 175 жылдығы

1. Д. Утебаева. Абай – дана, Абай – дара қазақта // Алматы ақшамы: 13.02.2020  

2. Құнанбай // Ана тілі: 20.02.2020  

3. Әл-Фарабидың он бес томдығы жарық көрді // Қазақ әдебиеті: 21.02.2020

4. Н. Мыңбай., М. Маденова., Н.Абдуллаев. Абай ата аманаты // Ана тілі: 13.02.2020 

5. Назидания миру // Аргументы и факты: 19.02.2020