Мамандықтар

Бакалавриат


Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Берілетін дәреже

 

Ақпараттық жүйелер

6В06102

Ақпараттық жүйелер 

4 жыл

«6В06102-Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры 

Компьютерлік инженерия (ВТиПО)

6В06103

Информатика 

4 жыл 

«6B06103 – Компьютерлік инженерия» білім беру бағдарламасыбойыншаақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры 

Компьютерлік ғылымдар (Информатика)

6В06104

Информатика

4 жыл

«6B06104 – Компьютерлікғылымдар» білім беру бағдарламасыбойыншаақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

Ақпараттық кауіпсіздік жуйелері

 

6В06301

Ақпараттық жүйелер

4 жыл

«6В06301 - Ақпараттық кауіпсіздік жуйелері» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

Интернет заттаржәнеBigData

6В06108

Жасанды интеллект және Big Data

4 жыл

«6В06108 - Интернет заттаржәнеBigData» білім беру бағдарламасы бойынша техника және техгология бакалавры

 

Магистратура


Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Берілетін дәреже

 

Информатика

7М01502

Информатика

2 жыл

6М060200-Информатика мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Есептеу лингвистика

7М06101

Ақпараттық жүйелер

2 жыл

«7М06101- Есептеу лингвистика» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Ақпараттық жүйелер

7М06102

Ақпараттық жүйелер

2 жыл

«7М06102-Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Компьютерлік инженерия

7М06103

Информатика

2 жыл

7М06103-Компьютерлік инженерия білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Компьютерлік ғылымдар

7М06104

Информатика

2 жыл

7М06104-Компьютерлік ғылымдар білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Ақпараттық кауіпсіздік жуйелері

7М06301

Ақпараттық жүйелер

2 жыл

«7М06301-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Бизнес талдау жәнеBigData

7М07113

Жасанды интеллект және Big Data

2 жыл

«7M07113-Бизнесталдау жәнеBigData» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Интернет заттар

7М07114

Жасанды интеллект және Big Data

2 жыл

«7M07114-Интернет заттар»білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Машиналық оқыту және деректерді талдау

7М07115

Жасанды интеллект және Big Data

2 жыл

«7M07115-Машиналық оқыту және деректерді талдау»білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

 

Докторанутра


Мамандық атауы

Шифр

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Берілетін дәреже

 

Информатика

8D01502

Информатика

3 жыл

«8D01502– Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

Ақпараттық жүйелер

8D06101

Ақпараттық жүйелер

3 жыл

«8D06101-Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы

Компьютерлік инженерия

8D06102

Информатика

3 жыл

«8D06102– Компьютерлік инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

Компьютерлік ғылымдар

8D06103

Информатика

3 жыл

«8D06103– Компьютерлік ғылымдар» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

Жүйелік инженерия

8D06105

Информатика

3 жыл

«8D06105 - Жүйелік инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

Ақпараттық кауіпсіздік жуйелері

8D06301

Ақпараттық жүйелер

3 жыл

«8D06301-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» білім беру бағдарламасы бойынша PhDфилософия докторы

Автоматтандыру және Internet of things

8D07109

Жасанды интеллект және Big Data

3 жыл

«8D07109 -Автоматтандыру жәнеInternetofthings» білім беру бағдарламасы бойынша PhDфилософия докторы