Кафедраның жетістіктері

ASIIN халықаралық сертификаты «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша

25.07.2016

ASIIN халықаралық сертификаты «5В072300 техникалық физика» мамандығы

25.07.2016

 

ASIIN «5В071700 жылу энергетикасы» мамандығы бойынша халықаралық сертификат 
25.07.2016
ASIIN «5В061100 физика» мамандығы бойынша халықаралық сертификат
25.07.2016