Жалпы физика және молекулалық физика кафедрасы (1962-1972)

1962 жылдан 1972 жылға дейін кафедра екіге бөлінді. Біреуі – физика факультетінде физиканы оқыту үшін, жалпы физика және молекулалық физика кафедрасы (меңгеруші). каф. Н. Д. Косов), екінші – физика кафедрасы (меңгерушісі). каф. доц. Н. У. Исаев және доц. В. А. Поцелуйко), Университеттің басқа жаратылыстану факультеттерінде оқыту үшін.
 

Косов Николай Дмитриевич (1922-1995)