Куратор-эдвайзерлердің тізімі

Куратор-эдвайзер туралы ереже

Кафедра мамандықтарының куратор-эдвайзерлерінің тізімі:

1. Техникалық физика

2. Жылу энергетикасы

3. Стандарттау және сертификаттау