Исламдық қаржы орталығы

Исламдық қаржы оралығы” Халықаралық Астана Қаржы орталығымен және Қатарлық Хамад Бин Халифа университетімен ынтымақтастық аясында, бірлесе отырып қызмет атқаруда. Орталықтың мақсаты – бүгінгі күні дүние жүзінде сұранысқа ие және жетік меңгерілмеген Исламдық қаржыны таратып, халықаралық сертификатқа ие мамандар дайындау. Сонымен қатар осы салада ғылыми жұмыс атқару. Осы күнге дейін банктердің және Исламдық қаржы институттарымен бірлесе отырып қысқа, орта және ұзақ мерзімді курстар жүргізілуде, шетелдік серіктестермен (Қатар, Малайзия) бірлесе отырып ғылыми зерттеулер жасалып, мақалалар жарық көруде, шетел профессорлармен ғылыми жетекшілік жүргізілуде. 


                             ҚазҰУ-дың Ислам қаржы Ғылыми-білім беру орталығы  
Қазақстан мен Орталық Азия үшін

  • Қашықтықтан білім беру бағдарламалары, елдерге арналған онлайн курстар
  • Серіктес елдегі оқытушылар үшін қысқа мерзімді бағдарламалар, орта мерзімді бағдарламалар
  • АХҚО қаржы секторының жергілікті мамандары үшін тренингтер
  • ҚазҰУ-ға күндізгі оқуға шақырылған профессорлар
  • Ғылыми-зерттеу жобалары
  • Академиялық ұтқырлық үшін магистрлер мен ғылым кандидаттары
  • Қос диплом бағдарламасы-MSc, MBA, DBA-3 айдан бастап
  • Қаржы технологияларының сын-қатерлеріне бірлесіп әрекет ету