1.4. Даму стратегиясы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2017-2021 жылдарға арналған даму стратегиясы 2017 жылы жасалды. Университеттің даму стратегиясына миссия, көзқарас, дамудың басымдықтары, университеттің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық мақсаттары мен міндеттері кіреді (http://www.kaznu.kz/ru/14960/page/).
Университеттің мақсаты – әлемдегі жетекші зерттеу университеттерінің ТОП-200-іне кіру және қоғамдағы прогрессивті экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістер локомотивіне айналу:

 • Ұлттық классикалық университетті әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналдыру;
 • Білім, ғылым және инновация интеграциясы;
 • 4.0 Университет моделін қалыптастыру;
 • білім алушылардың үздіксіз жетістігі мен білім беру бағдарламаларының бәсекеге қабілетті базасын қалыптастыру үшін сапалы білім беруді қамтамасыз ету.
 • еңбек нарығының талаптарына жауап беретін жоғары жеке және кәсіби қасиеттері бар түлектерді даярлау.

Университет қызметі келесі міндеттерді шешуге бағытталған:

 • экономиканың инновациялық салаларының кадрлық әлеуетін қалыптастыру;
 • ел экономикасында сұранысқа ие инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізу;
 • халықаралық контингентті тарту, білім алушыларға, оқытушыларға және қызметкерлерге академиялық ұтқырлық бағдарламаларын құру, дипломдарды халықаралық мойындаудың әлемдік стандарттарын алға жылжыту;
 • қаржылық қызметті әртараптандыру, көп арналы қаржыландыруға көңіл бөлу;
 • барлық білім беру бағдарламаларына зерттеу элементтерін біріктіру, ауқымды пәнаралық зерттеулерге арналған заманауи инфрақұрылым құру.
 • адамзаттың жаһандық мәселелерін шешуге бағытталған көп салалы халықаралық зерттеу желілеріне қатысу;
 • алдыңғы қатарлы зерттеулер жүргізу және жастарды ғылыми, білім беру және инновациялық қызметке белсенді тарту үшін университет инфрақұрылымын жаңарту.