1.3. Университетті аккредиттеу және рейтингтер

2014 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ институционалдық аккредитациядан сәтті өтті және білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық Агенттікпен Институционалдық аккредитациялау туралы куәлік алды.
әл-Фараби ат. ҚазҰУ ASIIN, ACQUIN, AQA және FIBAA сияқты халықаралық аккредиттеу агенттіктерімен ынтымақтасады. Білім беру бағдарламалары үш жылда бір рет халықаралық аккредиттеуден өтеді. ЖОО-ның бірқатар білім беру бағдарламалары Еуропалық сапа белгісіне ие.
Шығыс Еуропа және Орталық Азия үшін QS University Rankings рейтингінде (QS University Rankings EECA 2018) ҚазҰУ 2018 жылы 200-ден 10-шы орынды иеленді. QS «WUR by Subject» рейтингісіне сәйкес «Қазіргі тіл білімі» мамандығы бойынша университет алғаш рет әлемнің 101-150 үздік университеттерінің қатарына енді.
Дүниежүзілік университеттердің UI Green Metric рейтингісінде әлемнің 78 елінен 700 университеттің арасында ҚазҰУ 172 орын алды, бұл университеттердің экологиялық қауіпсіздігін бағалайды.
«Times Higher Education» беделді әлемдік рейтингінде университет дамушы елдердің 201-250 үздік университеттерінің қатарына енді. Бұл рейтинг ғылыми және білім беру қызметінің тиімділігі, профессорлық-оқытушылық құрам мен ғылыми-зерттеу деңгейінің деңгейі, ғылыми жарияланымдар саны және ғылыми мақалалардың дәйексөз индексі, халықаралық ынтымақтастық көрсеткіштері сияқты көрсеткіштерді ескереді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – QS Graduate жұмысқа қабілеттілігі рейтингісінде 500 жоғары оқу орындары арасында 251 орын алған Орталық Азиядағы алғашқы университет. Рейтинг жұмыс берушілер арасындағы университеттің беделін, түлектердің кәсіби жетістіктерін, жұмыс берушілермен серіктестік, жұмыс берушілер мен студенттер арасындағы өзара әрекеттестікті ұйымдастыруды және оқу бітіргеннен кейін жұмысқа орналасуды бағалауға негізделген.