СҒЗЖ байқауының нәтижелері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ АРАСЫНДА ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ ЖЕҢІМПАЗ-СТУДЕНТТЕРІ

 

Мамандығы

Студенттің аты-жөні

ЖОО

Ғылыми жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

Нәтижесі

 

 

 

 

 

5В060700 Биология

Илиясова Акерке Илиясовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Генотоксическая и протекторная активность экстрактов девясила британского (Inula britannica (сем. Compositae)) в организме лабораторных мышей

Колумбаева С.Ж.

1 орын

Есенбекова Арайлым Есенбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ауыр металмен уланған жануарлар қанының гематологиялық жә не биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу

Аблайханова Н.Т.

2 орын

Исаева Назым

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Егеуқұйрықтардың жедел гипоксия кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу

Абдрешов С.Н.

2 орын

Аманбай Балғын Байсалқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қaлқaншa бездің пaтoлoгиялық функцияcы кезінде cтуденттердің физиoлoгиялық күйін терідегі БАН–ның биoфизикaлық қacиеттері бoйыншa зерттеу

Кулбаева М.С.

3 орын

Жұмабаева Айнұр

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жедел гипоксия кезіндегі лимфа ағысы және лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі

Атанбаева Г.К.

3 орын

Пернебек Алтай Дәулетиярұлы

Мирас Университеті

Изучение биологических особенностей породы пчел Apis mellifera carpatica

Шимелкова Р.Ж.

3 орын

 

 

 

 

5В070100 Биотехнология

Құли Жансая Тілеубердіқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

«Использование в учебном процессе методов определения антагонистических свойств микроорганизмов

Савицкая И.С., Аблайханова Н.Т.

1 орын

Батықова Жұлдыз Казбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Белcендi cпopа түзушi бактеpиялаpды әp түpлi таcымалдағыштаpда иммoбилизациялау

Кистаубаева А.С.

2 орын

Бахтамбаева Маржан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ашытқылар хромосомасының ho локусына бағытталған thermoascus aurantiacus саңырауқұлағының β-глюкозидаза гені бар интегралды экспрессиялық векторын құрастыру

Бисенбаев А.Қ.

2 орын

Атжан Магжан

Алматы технологиялық университеті

Қант диабеті кезіндегі липидтердің алмасуы және оларды сорбенттермен қалпына келтіру жолдару

Абдрешов С.Н.

3 орын

Жаңажол М.Б., Несіпбек С.Е.

Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті

Сүт сарысуынан пребиотиктерді алу технологиясын жасау

Мырзабек К.А.

3 орын

Зиядаева Ақпейіл Омарғазықызы

Алматинский технологический Университет

Қант диабеті кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі

Абдрешов С.Н.

3 орын

 

 

 

 

6М061300 Геоботаника

Амалова Акерке Ыкласкызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Оценка состояния ценопопуляций эндемичного вида тюльпана Островского (Tulipa ostrowskiana Regel) с использованием ботанических и молекулярно-генетических методов

Курманбаева М.С., Туруспеков Е.К.

1 орын

Дузелова Зухра Бейбітқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сорбулақ жағдайында өсіп жатқан өсімдіктердің экологиялық және морфологиялық ерекшеліктер

Ахтаева Н.З.

2 орын

Дуйсенбаева Улжан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изменение биометрических показателей пшеницы, нута и сои под влиянием различных факторов

Курманбаева М.С.

2 орын

Құсмангазинов Әділ

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Күкірттің нанобөлшектерін алудың жаңа әдістерін жылыжай жағдайында соя өсімдігінің өсіруде қолдану

Курманбаева М.С.

3 орын

Саптайханова Ғайни

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жылыжай жағдайында ноқат өсімдігіне күкірт нано-бөлшектерінің әсері

Курманбаева М.С.

3 орын

Саржігітова Асылай Темірханқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ақтөбе облысы жағдайындағы Alnus glutinosa (L.) Geartn. сирек өсімдігі кездесетін өсімдіктер қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамасы

Курманбаева М.С.

3 орын

 

 

 

 

 

6М061300 Генетика

Рахматуллаева Гулиза Талгатқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Арабидопсис өсімдігінің поли(АДФ-Рибоза)-полимраза 1 генінің кДНҚ генін бөліп алу және E.Coli-де клондау

Бисенбаев А.Қ.

1 орын

Мынбаева Дана Омаровна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Молекулярно-биологический анализ устойчивости сортов мягкой пшеницы (TRITICUMAESTIVUML.) к бурой ржавчине

Жунусбаева Ж.К.

2 орын

Тлеубергенова Мадина Жасулановна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изучение генотоксичности факторов окружающей среды в тест-системах Drosophila Melanogaster

Бияшева З.М.

2 орын

Ерғали Қанағат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті


Бекманов Б.О.

3 орын

Исмагулова Дария, Нукетай Аружан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Моделирование генотоксического влияния радона и его изотопов в красткосрочных биотестах

Бияшева З.М.

3 орын

Аюпов Темурхан Имаржанович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Бидай дәнінің өнуі барысында RHT-D1A белок экспрессиясының реттелуі

Бисенбаев А.Қ.

3 орын

 

 

 

 

 

5В060100 Математика

Саржан Нұржан Оралтайұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Модели Формирования инвестиционных портфелей

Ковалева И.М.

1 орын

Жақсығали Фараби

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Вероятностная модель распределения погрешностей навигаций спутников

Искакова А.С.

2 орын

Тобаханов Нұрдәулет Нұрланұлы

Х. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ түріа университеті

Лаплас теңдеуі үшін инволюциялы шеттік есептерді зерттеу

Турметов Б.Х.

2 орын

Бейбітбеков А.Б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Модели оценки рисков в страхование и их применение

Сихов М.Б.

3 орын

Нуртазинова Алия Шаймуратовна

С. Торайғыров атындағы павлодар мемлекеттік университеті

Элементы теории сравнений конечных групп

Павлюк И.И.

3 орын

Елисеева Виктория Викторовна

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Приложение теории графов

Ахметова А.У.

3 орын

 

 

 

 

 

5В060300 Механика

Аманов Бекзат Оңдасынұлы, Каиров Рустем Айбекович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка руки робота типа гуманоид

Жумашева Ж.Т.

1 орын

Тукешова Гульзада Амангельдиевна, Касинов Абзал Нұрсағатұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Проектирование манипулятора с пятью степенями свободы

Жумашева Ж.Т.

2 орын

Нуркат Таннур

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Тентек өзені бойында салынады деп жоспарланған 6 ГЭС-тен тұратын каскадтың өндіретін электр өнімділігін жобалау

Туралина Д.Е.

2 орын

Жакашева Ұлболсын Асхатқызы, Боранбай Айшуақ Бауржанқызы

М. Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті

Өзіндік синхронизациядағы жұмыс істейтін динамикалық жүйенің математикалық моделі

Жақаш Ә.Т.

3 орын

Әбілқас Ақмаржан Жақсыбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Водосбережение и повышение эффективности системы водоснабжения за счет модернизации и оптимизации конструкции гидротехнических сооружении

Туралина Д.Е.

3 орын

Айтабанов Галымжан Кайратұлы

М. Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті

Влияние упругих свойств материала на деформированное состояние трубы

Кейкиманова М.Т.

3 орын

 

 

 

 

 

5В020300 Тарих

Садық Мейірбек Мейржанұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Билер институтының қазақ қоғамындағы реттеушілік қызметі

Абдилдабекова А.М.

1 орын

Армияев   Арнур Серікұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақтың әдеттік құқығындағы «Айып» институты

Телеуова Э.Т.

2 орын

Башембаев Сарсен Кабирович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Эфталит феодалдық мемлекетінің құрылуы

Мәшімбаев С.М.

2 орын

Адигинеев Нуржигит

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Золотая буллу Карла IV Люксембурга

Жумагулов К.Т.

3 орын

Түменбай Ысматолла Нұрланұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Алтын Ордада ислам дінінің таралуы

Ноғайбаева М.С.

3 орын

Асанов Атанияз Абаевич

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Историко-географическое пространство Казахстана в английской историографии (вторая половина ХІХ века)

Альжаппарова Б.К.

3 орын

 

 

 

5В020800 Археология и этнология

Айтмұханбетова Еркеназ Қанатқызы

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Қазақтың дәстүрлі киімдерінің этнофункционалдық мәні

Ибадуллаева З.Ө.

1 орын

Аққалиева Айбөбек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Савромат-сармат мәдениеті (Ақтөбе облысының археологиялық материалдары негізінде)

Бесетаев Б.Б.

2 орын

Кеңесов Әкежан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ерте темір дәуіріндегі көшпелілердің ұрыс салу қару-жарағы

Жуматаев Р.С.

2 орын

Полийчук Евгения

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Село сегодня: обычаи и память прошлого (историко-этнографическое исследование)

Кошман Т.В.

3 орын

Сердақ Әлия Қалибекқызы

М. Тынышпаев атындағы Көлік және коммуникация академиясы

Қазақстан қоғамын біріктірудегі қазақтың этникалық мәдениетінің біріктіруші рөлі

Абдирайымова А.С.

3 орын

Құрақбаев Мақсат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ортағасырлық Үтіртөбе қаласы

Елеуов М.

3 орын

 

 

5В041900 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Бояринцева Ксения

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сакрально-семантическое значение ювелирных украшений

Шалгинбаева С.Х.

1 орын

Оңғар Мадияр

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Зергерлік бұйымдарды жасаудың дәстүрлі әдіс тәсілдері: сақталуы және таралуы

Тургунбаев Е.М.

2 орын

Нурахметова Эльмира

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Организация и содержание работы со слабослышащими детьми в музеях Казахстана

Шалгинбаева С.Х.

3 орын

 

 

 

5В050700 Менеджмент

Уалиева Балжан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Студенттерге арналған тайм-менеджмент: уақытты басқару өнері

Жумагазиева А.Г.

1 орын

Рамазан Үміт, Мантай Назерке

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Отандық өнімді қалыптастыру – шағын және орта бизнесті дамытудың бір жолы

Тынабекова Г.Н.

2 орын

Сиротин Эрнест

Қазақстан-Неміс университеті

Интернет-рекрутинг как элемент развития Казахстана в рамках программы «Казахстан 2050»

Аскаров Д.Т.

2 орын

Бактубай Шынгыс, Мамешева Карина, Тыныбаева Аружан

АҚ «Нархоз Университеті»

Инновационные дома из пенопласта – взгляд в третье тысячилетие

Малгараева Ж.К., Магай Т.П.

3 орын

Якунина Роман, Горохова Никита, Прянишникова Сергей

АҚ «Нархоз Университеті»

Башня чистого воздуха» - решение социальных проблем повышения качества жизни

Малгараева Ж.К., Махатова А.Б.

3 орын

Конысбай Айдар

Халықаралық Бизнес Университеті

Проблемы управления развитием «экономики простых вещей»

Ермекбаева Д.Д.

3 орын

 

 

 

6М050700 Менеджмент

Ануаров Бексултанкожа

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка единой информационной платформы профессионально-технического образования

Тургинбаева А.Н.

2 орын

Емел Айгерім

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жаһандану және инновациялық даму жағдайында корпоративтік басқаруды жетілдіру

Тұмбай Ж.О.

2 орын

Кенжегулова Гаухар

АҚ «Нархоз Университеті»

Влияние трендов глобальной цифровизации на гендерный баланс в системе образования

Куатбаева Г.К.

3 орын

Мамчур Антон

Д.Серикбаев   атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Анализ востребованности технических специальностей в Индии (для ВКГТУ им. Д.Серикбаева)

Колос Е.А., Линок Н.Н

3 орын

 

 

 

 

 

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Қалдыбаева А.Д., Жұмабек Г.С., Тойшыбек Р.Б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жол «кептелісіне» жол бермеу мақсаты мен көлік ағымын мемлекеттік реттеу механизмдері (Алматы қаласы мысалында)

Смагулова Г.С., Тынабекова Г.Н.

1 орын

Джангужиева И., Мигражева Б., Нұртасов Д.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасу мәселелері және оларды шешу жолдары

Смагулова Г.С.

2 орын

Сагинова Динара Мақсотқызы

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Қазақстан Республикасындағы жастар жұмыссыздығы және оны төмендету жолдары

Сабирова Р.К., Зинуллина А.И.

2 орын

Ақыл Шалқар Шыңғысұлы

Нархоз Университеті

Балалар футбол клубын ұйымдастыру» (қалалық аудан мысалында)

Мусабекова Қ.С.

3 орын

Лесная   Любовь Васильевна

Қазақ технология және бизнес университеті

Создание центра помощи пожилым людям «Вечное сияние»

Нургалиева А.Ш.

3 орын

Курманова Эльмира Талгатовна

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

Мировой опыт снижения безработицы среди молодежи

Уразова Б.А.

3 орын

6М051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Қамбатыр З. Е.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жергілікті басқару деңгейінде жұмыспен қамту және жұмыссыздықты басқару

Тажиева С.К.

2 орын

Шахзадаева М.А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан Республикасында индустриалды-инновациялық дамуды мемлекеттік қолдау құралдарын жетілдірудің жаңа мүмкіндіктері

Аширбекова Л.Ж.

3 орын

6D051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Домалатов Е.Б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Мемлекеттік-жекешілік әріптестік жобаларын жүзеге асырудағы әлемдік трендтерді Қазақстан тәжірибесінде қолдану мүмкіндігі

Тургинбаева А.Н.

2 орын

Маженов А.С.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Внедрение проектного менеджмента в систему государственного управления: зарубежный опыт и казахстанская реальность

Ахметова З.Б.

3 орын

 

 

 

 

 

5В050600 Экономика

Ткачева Анастасия Игоревна, Чигенова Алма Александровна

С.Торайгыров атындағы павлодар мемлекеттік университеті

Цифровизация экономики-необходимое условие повышения эффективности промышленных производств

Титков А.А., Рахимова С.А.

1 орын

Андасов Алмас Муратович, Толеубекова Динара Ерболатовна

Ө.А.Байқоңыров атындағы жезқазған университеті

Техническое обновление производственного процесса и его влияние на эффективность деятельности предприятия

Темирбаева Г.Р., Укибаева Г.К.

2 орын

Ордабек Дінмұхаммед

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын бағалау

Қондыбаева С.Қ

2 орын

Рысханова Аида, Азатова Айсұлу

И.Жансугурова атындағы жетісу мемлекеттік университеті

Адами капитал ұлттық экономиканың модернизация негізі ретінде

Жұмабеков Х.Ы., Жунусова Г.А.

3 орын

Адилханова Тилекши Жаңабайқызы, Омарова Сауле Аскаровна,

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Қазақстандағы гендерлік саясат және еңбек нарығындағы гендерлік тепе-теңдікті қамтамасыз етудің әлеуметтік-экономикалық жағдайы

Конысбаева А.А.

3 орын

Каирбекова Дана Руслановна

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Примененеие математических методов впланировании и прогнозированных результатов деятельности предприятия (на примере ТОО «НПО Казгеомаш»)

Самуненко Е.А.

3 орын

6М051700 Инновациялық менеджмент

Баржаксыева А., Досымбек А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

ҚР жасыл экономика жағдайындағы инновациялық жобаларды басқарудың проблемалары

Тургинбаева А.Н.

2 орын

Қусаин Қарлығаш

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан Республикасындағы технопарктердің инновациялық инфрақұрылымды дамытудағы рөлі

Аширбекова Л.Ж.

2 орын

6D051700 Инновациялық менеджмент

Манарбек Гүлден

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Международный рынок новшеств

Тургинбаева А.Н.

2 орын

Кусмолдаева Жазира Нурасыловна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

ҚР денсаулық сақтаудағы инновациялық қызметті басқарудың экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету

Спанов М.У.

2 орын

6М051800 Жобаларды басқару

Байлибекова Тогжан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Управление проектами в цифровой трансформации общества и бизнеса

Джулаева А.М.

1 орын

Муса Карлыгаш

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан Республикасында жобаны басқару технологиясын дамыту: қазіргі жағдайы мен мәселелері

Аширбекова Л.Ж.

2 орын

6D051800 Жобаларды басқару

Кожахметова Асель

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Green energy project's efficiency management in the Republic of Kazakhstan

Тургинбаева А.Н.

1 орын

Есмурзаева Акнур

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Управление проектами в сфере нанотехнологии в РК

Купешова С.Т.

2 орын

6М052000 Іскерлік әкімшілік

Қыргызбай М.Қ., Бауыржан Ұ.Б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Аймақтық даму факторы ретінде су ресурстарын пайдалануды оңтайландырудың қазіргі мәселелері мен перспективасы (Алматы қаласы мен Алматы облысы мысалында)

Құнанбаева Д.А.

2 орын

Әбділ Әсел

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

«Индустрия 4.0» элементтерін енгізу негізінде отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабылеттілігін арттыру

Смагулова Г.С.

2 орын

 

 

 

5В020900 Шығыстану

Султанова Карина Дүйсенбайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Особенности аббревиатур в арабском языке

Жиекбаева А.Б.

1 орын

Бисенбаева Асел Пазылбеккызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Бин Синь және оның балалар тақырыбындағы шығармалары

Оразақынқызы Ф.

2 орын

Рахимжанова Куралай Дуйсебаевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Образ египтянина в произведениях Нагиба Махфуза

Сейтметова Ж.Р.

2 орын

Хамитова Назерке Ермековна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Казахстанские студенты – мусульмане в южно-корейских вузах: уровень межкультурного взаимопонимания

Ем Н.Б.

3 орын

Шәди Арсен Нұрғалиұлы

Л.Н. Гумилева еуразия ұттық университеті

Таяу шығыстағы ақпараттық соғыс

Ильясова З.С.

3 орын

Бекшебаеа Алина Куатовна

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Секреты японского долголетия как опыт для казахтансев

Абжаппарова Б.Ж.

3 орын

 

 

 

 

5В020100 Философия 

Мырза Ернат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Шәкәрімнің философиялық антропологиясы

Нурышева Г.Ж., Абдрасилова Г.З.

1 орын

Абильханов Эльдар Серікұлы

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Ақсүйек» ұғымы: мәдени-философиялық талдау

Адаева Г.А.

2 орын

Прусакова Карина Владимировна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Проблема человека в контексте развития техногенной цивилизации

Лифанова Т.Ю.

2 орын

Енсебаева Кәмила Болатқызы

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Қазіргі қоғамның әлеуметтік түрленуі жағдайындағы жалғыздық

Капасова Г.З.

3 орын

Каримов Дамир

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақ философиясындағы жастар мәселесі

Сулейменов П.М.

3 орын

Қаниятов Жәнібек, Нүсіліп Бақдаулет

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Платонның әлеуметтік ойларының өзектілігі

Нурышева Г.Ж., Абдрасилова Г.З.

3 орын

 

 

 

5В050200 Саясаттану

Муканова Әсия Қайратқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесін жаңғырту аясында жастардың саяси санасы

Абдигалиева Г.К.

1 орын

Шамшинова Г.Ж., Қабдолла Д.Қ., Бексултанова А.Б., Әмрен Д.Б.

С. Торайгыров атындағы павлодар мемлекеттік университеті


Ельмуратов Г.Ж., Каппасова Г.М.

2 орын

Батиханова Мөлдір

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

АҚШ-ның Орталық Азиядағы стратегиялық бағыттары

Басыгариева Ж.А.

2 орын

Сарыбекова Асем Қуанышбековна

Алматы технологиялық университеті

Молодежная политика Республики Казахстан и пути духовного обновления

Закирьянов А. К.

3 орын

Карабеков Тимур Андреевич

М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Концепции класического марксизма

Иманбаев А.А.

3 орын

 

 

 

 

 

 

5В020400 Мәдениеттану

Смагулова Жулдыз

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақ ұлттық киімдеріне семиотикалық талдау

Аликбаева М.Б.

1 орын

Охасова Дильназ, Рахым Гүлсім

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Тана тағар тойы – қазақтың озық дәстүрі

Адаева Г.А..

2 орын

Хасиетова Жания

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Рухани жаңғыру аясындағы заманауи жастар мәдениеті

Омирбекова А.О.

2 орын

Жеңісқызы Ляззат

М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы

Қазақтың дәстүрлі діни мәдениетінің негіздері мен сипаттары

Анасова К.Т., Канагатов М.К.

3 орын

Калмухаметова Л.

М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Повышение корпоративной культуры формами социально-культурной деятельности

Омаров С.А.

3 орын

Нурсаинова Айсулу

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақ би өнері: дамуы мен болашағы

Омирбекова А.О.

3 орын

 

 

 

 

 

5В050100 Әлеуметтану

Толенди Шолпан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстанда кәмелеттік жасқа толмаған балаларға жыныстық зорлық-зомбылық (педофилия) көрсету мәселесін және оның алдын-алу жүйесін әлеуметтанулық талдау

Абдирайымова Г.С.

1 орын

Нурканат Анель

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Аудиодескрипция как технология социализации и адаптации незрячих людей в повседневной жизни

Бурханова Д.К.

2 орын

Амангалиева Айбиби

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті

«Жастардың деструктивті діни ағымдарға тартылу мәселелері

Гиззатов С.

2 орын

Пернебай Оразбек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қаладағы әлеуметтік проблемалар мен әлеуметтік байланыс ұғымы

Тауекелова Т.Б.

3 орын

Екпінова Аяулым

М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы

Ислам діні және Қазақстан қоғамы

Ляпбаева Н.И.

3 орын

Атембаев Нурпейіс

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет

Жастардың девианттық мінез-құлықтарын социологиялық зерттеу ерекшеліктері

Ертаев М.А.

3 орын

 

 

 

5В050300 Психология

Гумерова А.А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Психологические особенности физического образа у студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта

Мадалиева З.Б.

1 орын

Айдарбекова Бахытгул

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Студент психологтардың кәсіби маңызды қасиеттері

Жигитбекова Б.Д.

2 орын

Марова Анастасия

Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Психология беременных женщин в возрасте от 19 до 35 лет

Бисембиева Т.Ж.

2 орын

Паримбай Гулжанат Ғаниқызы

ТарГУ им. Дулати

Мінез-құлқында ауытқушылығы бар жеткіншектердің өзіндік сана-сезім ерекшеліктері

Керимбаева Р.К.

3 орын

Идрисова Жамиля

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование взаимосвязи перфекционизма стрессоустойчивости в молодом возрасте

Құдайбергенова С.К.

3 орын

 

 

 

 

5В020600 Дінтану

Дүйсенбі Динара

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Терроризм-заманауи өркениетке қарсы басты індет

Утебаева Д.С.

1 орын

Нурланкызы Аяжан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазіргі таңдағы неомифтер

Кантарбаева Ж.У.

2 орын

Габдикаримова Малика

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазіргі таңда Қазақстандағы Халал индустриясының маңыздылығы

Альтаева Н.С.

2 орын

Шаяхметова Асель

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

Діни тұлға концепсиясының дінтануда қарастырылуы

Дүйсенбаева А.К.

3 орын

Кабыл Ардак

Х.А.Ясави атындағы халықаралық қазақ түрік университеті

Деструктивті діни ағымдардың азаматтардың жан дүниесіне кері әсері

Мырзабеков М.

3 орын

Султанова Амина

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

«Қазақстандағы сакралды жерлер

Борбасова К.М.

3 орын

 

 

 

 

5В021500 Дінтану

Жақсылыбай Перизат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Тәуелсіз Қазақстандағы ислам діні

Курманалиева А.Д.

1 орын

Халбаева Жадыра

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

Исламдағы отбасы мәселелері мен қазіргі қазақ қоғамындағы көріністері

Аділбаева Ш.А.

2 орын

Ергалиева Аружан

Х.А.Ясави атындағы халықаралық қазақ түрік университеті

Батыс ориенталистерінің сопылыққа қатысты зерттеулері

Каратышканова К.

2 орын

Шалтенбай Шапағат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Ұлттық құндылықтардың ислам дінімен ұштасуы

Багашаров К.

3 орын

Сатан Арагул

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

Ислам және қазақ әдебиеті

Акимханов А.Б.

3 орын

Джамалов Айбек

Х.А.Ясави атындағы халықаралық қазақ түрік университеті

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы діни мәселелер

Шауенов Д.

3 орын

 

6М052200 Конфликтология

Жунусова Айгерім Қайратовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Деструктивность конфликтного потенциала выборов Центральной Азии (на примере Казахстана и Кыргызстана)

Насимова Г.О.

1 орын

Жұмабекова Айя Алмасқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

СМИ в предотвращении политических конфликтов в Республике Казахстан

Насимова Г.О.

2 орын

Затыбекова Ақнұр Муратовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сирия, Ауғаныстан және Ирактағы террористік ұйымдардың соғыстарға қазақстандықтарды жаппай шақыруы

Мустафин Е.К.

3 орын

 

 

 

5В020200 Халықаралық қатынастар

Муратаева Камила

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан Республикасының әлемдік энергетикалық және энергоэкологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі бастамалары

Исова Л.Т.

1 орын

Малайсарова Айзере

Қазақстан-Неміс университеті

Урегклирование миграционного кризиса в Европейском Союзе

Закржевская О.Г.

2 орын

Әлібек Арукен

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан-Үндістан арасындағы сауда-экономикалық қатынастары

Макашева К.Н.

2 орын

Кенжегалиева Әсем Саматқызы

Нархоз Университеті

Ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі: ҰҚШҰ және ШЫҰ

Иембекова М.О.

3 орын

Азаматова Диана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Перспективы политического женского лидерства в странах Центральной Азии

Байкушикова Г.С.

3 орын

Сыдық Абзал Саматұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Eурoпaлық Oдaқтың Oртaлық Aзиядaғы саясатының басым бағыттары

Бюжеева Б.З.

3 орын

 

6М020200 Халықаралық қатынастар

Юрлова Диана Александровна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сопряжение ЕС-ЕАЭС-ЭПШП: интересы акторов в развитии энергетических проектов на евразийском пространстве

Мовкебаева Г.А.

1 орын

Баймагамбетова Айнур

Қазақстан-Неміс университеті

Problems of countering cyberterrorism in the modern world

Макашева К.Н.

2 орын

 

 

5В050500 Аймақтану

Қалдыбек Алтынсерік Қуанышұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Информационное развитие современного общества и влияние новых технологий на развитие международных отношений

Чукубаев Е.С.

1 орын

Сәрсекбай Диана Сергейқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Эволюция интересов НАТО в Центральной Азии

Кузембаева А.Б.

2 орын

Амандықова Мөлдір Қостайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Энерогоэкологиялық дамудың жаһандық тұжырымдамасы

Исова Л.Т.

2 орын

Буганова Алима Андреевна

Нархоз Университет

Брексит: угроза распада, реалии и перспективы развития Великобритании и ЕС

Азаматова А.Б.

3 орын

Калиева Мадина

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Миграция аймақтық демографиялық үрдістің феномені ретінде

Журасова А.Ш.

3 орын

 

 

 

5В051300 әлемдік экономика

Ерлан Ақнұр

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

IPO әлемдік нарығының ерекшеліктері мен қазіргі заманғы даму үрдістері

Елемесов Р.Е.

1 орын

Қалдаров Санжар

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Әлем елдері мен аймақтарындағы экономикалық теңсіздіктің заманауи ахуалы

Дабылтаева Н.Е.

2 орын

Павленко Мария Сергеевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Особенности функционирования мирового арт-рынка и инвестирования в арт-активы

Байкушикова Г.С.

2 орын

Енсебек Дана

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Стратегия развития экспортного потенциала ТОО «Казфосфат» (Минеральные удобрение ТФ)

Раймбекова У.К.

3 орын

Рахматбаева Гульнур Сабиржановна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Международный наркобизнес: причины возникновения, факторы распространения и сотрудничество по противодействию в мире

Байкушикова Г.С., Медуханова Л.А.

3 орын

Төребек Аружан Нұрланқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Халықаралық бизнестің құқықтық және саяси аспектілері

Елемесов Р.Е.

3 орын

 

 

 

5В020500 Филология: қазақ тілі

Мұратбаева Жансая Кенжебаевна, Қалметова Самал Бағдатқызы

Л.Н. Гумилева атындағы еуразия ұлттық университеті

Жаңа қазақ әліпбиін үйрету әдістемесі (латын графикасы негізінде)

Құрманбаева Ш.Қ.

1 орын

Сейтбатқал Арлен Берікұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Дыбысты өнер ретінде тану

Әлкебаева Д.А.

2 орын

Емешова Гулдариға

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Әлемнің когнитивтік бейнесі: көркем шығармалардағы ұлттық код

Салқынбай А.Б.

3 орын

Мамежан Әсем Ермекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Дулат Бабатайұлы шығармаларындағы сөздердің семантикалық парадигмасы

Күркебаев К.Қ.

3 орын

Урынбаева Маусымжан

М.Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті

І. Есенберлиннің «Көшпенділер» роман-трилогиясындағы ономастикалық атаулардың этнолингвистикалық сипаты

Кушимбаева А.С.

3 орын

 

 

 

5В020524 Филология: орыс тілі

Маметова Шырын, Ахметова Жанна, Шоманова Сабина, Сабиров Гирехан

Орталық Азия университеті

Интерпретация художественной литературы как малой формы перевода студентов ЦАУ

Тусупова А.К.

1 орын

Қойшығұл Айдана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Никнейм как разновидность имени собственного в интернет-общении

Когай Э.Р.

2 орын

Еремина Екатерина

М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстан филиалы

Интервью как жанр устного публичного диалога

Треблер С.М. 

3 орын

Муратханова Алуа

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Поэтический диалог Олжаса Сулейменова с русским авангардом начала ХХ века

 Какильбаева Э.Т.

3 орын

Дәділхан А.

М. Тынышпаев атындағы көлік және коммуникация академиясы

Функционирование рекламных текстов на казахском языке

Бугенова Л.А.

3 орын

6М021400 Литературоведение

Белоусова Анастасия Алексеевна

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Ключевые мотивы и образы поэтической группы «Московское время»

Абишева С.Д.

1 орын

Қайынбай Дана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақ прозасындағы мистикалық сарын

Калкабаева С.А.

2 орын

 

 

 

6М021300 Лингвистика

Малшы Молдир

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Technologies in teaching Foreign languages

Мадиева Г.Б.

1 орын

Сейдеханов Санатбек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сущность и лингвистические особенности копирайтинга мультимедийных лонгридов

Досанова А.М.

2 орын

Бибихан Мырзабек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақ, ағылшан лингвомәдениетінің менеджмент концептісі

Мамбетова М.К.

2 орын

Телгараев Куаныш Ратбекулы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Variation and changes in English as a global language

Бектемирова С.Б.

3 орын

Алтынбекоа Алтынай

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы топонимдердің лингвистикалық сипаты

Саурыков Е.Б.

3 орын

Курманбек Еркежан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

The problem of code switching in the process of English language teaching

Ибраева Ж.К.

3 орын

 

 

 

 

5В060800 Экология

Ахмедиева Алина Нұрланқызы, Ибраева Толкын Аманжоловна

С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті

«Ландшафтно-экологическая оценка парка Ландшафтно-экологическая оценка парка имени Бауыржана Момышулы

Перзадаева А.А.

1 орын

Таубалды Балғын Дәуіржанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Іле өзені алабындағы геожүйелердің қазіргі уақыттағы экологиялық жағдайы

Базарбаева Т.А.

2 орын

Аргынбай Аяна Аргынбайқызы

Алматы технологиялық университеті

Экологическая оценка воздействия хлорида натрия на физиологию ячменя

Султангазиева Г.С.

2 орын

Сейткенова Кымбат Сарсеновна, Жаксылыкова Аяулым Қанатқызы

Алматы технологиялық университеті

Исследование сорбционной способности модифицированного гранулированного глауконита для очистки сточных вод

Ахметова С.О.

3 орын

Алдабергенова Адеми Сериковна, Ахметжанова Дана Нурлановна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование влияния углеродных наноматериалов на загрязнение почвы

Хамитова К.К.

3 орын

Смагулова Жанар Кайратовна

М.Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Оценка качества атмосферного воздуха инструментальным и биоиндикационным методами

Лысакова Т.

3 орын

 

 

 

5В060900 География

Қолқанат Ерлан Жұбанұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қызылорда облысының қазіргі демографиялық жағдайын бағалау

Сарсенова И.Б.

1 орын

Маликова Элина Дауреновна

М.Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Перспективы развития рационального использования потенциала озер в области рыболовства

Фомин И.А.

2 орын

Шолан Айзада Әбдірахманқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қызылорда облысындағы сакральді нысандардың географиялық әлеуеті

Иканова А.С.

2 орын

Жанғазы Ақгүл Маратқызы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Маңғыстау төрткүлдері – ерекше табиғи құрылым

Боранкулова Д.М

3 орын

Мельник Ирина Юрьевна

М.Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Объекты сакральной географии Северо-Казахстанской области для развития туристического кластера

Дмитриев П.С.

3 орын

Ержанқызы Диана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Алматы қаласында халықаралық туризмді дамыту мүмкіндіктері

 Калиаскарова З.К.

3 орын

 

 

 

 

6М060900 География

Байсалбекова Марал Әділжанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Влияние глобализационных процессов на современную демографическую ситуацию в Республике Казахстан

Нюсупова Г.Н.

1 орын

Каримова Алтынай Болатқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сирия Араб Республикасындағы әскери-саяси дағдарыстың бейбіт жолмен реттелуі үшін Астана процесінің саяси шешімдерін жүзеге асыру барысы

Темирбеков А.Т.

2 орын

Тәңірберген Балшекер Жетібайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Шымкент қаласы халқының өмір сүру сапасын талдау

Тоқбергенова А.А.

2 орын

Табылдина Азиза Тимурқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Агроландшафттарды арақашықтықтан зерделеу әдістерін қолдана отырып талдау жасау (Іле Алатауының солтүстік беткейінің мысалында)

Уваров В.Н.

3 орын

Рысдаулетов Еркебұлан Мұратбекұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жаңақорған - Шиелі геожүйесінің антропогендік трансформациялануы

Оразымбетова Г.Ш.

3 орын

Ажиров Нұрғиса Айбекұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жамбыл облысы қалаларының әлеуметтік-экономикалық даму жағдайын талдау

Сарсенова И.Б.

3 орын

 

 

 

 

6D060900 География

Радуснова Ольга Владимировна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Региональные процессы эолового морфогенеза песчаных массивов полуострова Мангыстау

Аскарова М.А.

1 орын

Кенеспаева Лаура Байырбековна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Региональные особенности развития Алматинской агломерации Республики Казахстан

Нюсупова Г.Н.

2 орын

Беккулиев Ақылбек Аділханұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Арақашықтықтан зондылау мәліметтері негізінде Шу өзені алабының ауыл шаруашылығы жерлерін бақылау және бағалау

Уваров В.Н.

2 орын

Суймуханов Ұзақбай Алтынбаевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қарағанды облысының оңтүстік аумағын ландшафттық-географиялық зерттеу

Шокпарова Д.К.

3 орын

 

 

 

 

5В061200 Метеорология

Боброва Алина Владимировна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Анализ взаимодействия метеорологических характеристик для оценки пожарной опасности на севере Казахстана

Таланов Е.А.

1 орын

Бауыржанова Ажар Бауыржанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Теміртау қаласының ауа алабының ластану жағдайы

Сулейменова А.Р.

2 орын

Кабдыкадыров Алемгер Амангельдыевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Современные тенденции изменения температуры воздуха зимой на востоке Казахстана

Турулина Г.К.

2 орын

Балгазынов Куаныш Абаевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Режим температуры воздуха северного склона Иле Алатау

Усманова З. С.

3 орын

Жанзак Румия Булаткызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Анализ изменения температуры воздуха с высотой местности на северном склоне Жетысуйского Алатау

Таланов Е.А.

3 орын

Асқар Шынар Талғатқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстанда құрғақшылықты ғарыштан мониторинглеу: қашықтықтан зондылау мәліметтерін талдау

Сулейменова Ғ.Т.

3 орын

Еркінов Жанибек Маратұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстан территориясы бойынша әртүрлі кезеңдегі ауа температурасының таралу ерекшеліктері

 Жексенбаева А.К.

3 орын

 

 

 

 

6М061200 Метеорология

Рысалиева Лаура Сергеевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Пространственно-временные особенности распределения МПЗА на территории Западного Казахстана

Сальников В.Г.

1 орын

Смағұлова Ақмарал Бақытқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Шығыс Қазақстанның қыс айларын биоклиматтық бағала

Нысанбаева А.С.

2 орын

Перепис Айгерім Ерболқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қазақстанның шығыс аймақтарында атмосфералық жауын–шашындардың көпжылдық таралу динамикасы

Жексенбаева А.К.

2 орын

Райқұл Айжан Рашидқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Батыс Қазақстанда шаңды дауылдардың кеңістіктік-уақыттық таралуы

Жексенбаева А.К.

3 орын

 

 

 

 

5В061000 Гидрология

Наурыз Айдана Құсайнқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сағыз өзенінің көктемгі ағындысының сипаттамаларын есептеу

Давлетгалиев С.К.

1 орын

Дәлелхан Мөлдір

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Нұра өзенің алабы максимал ағындысын есептеу

Джусупбеков Д.К.

2 орын

Тасболат Аянна Ерланқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Үлкен Алматы ағындысының қалыптасуы және ағындының негізгі сипаттамаларын есептеу

Дускаев К.К.

2 орын

Турғымбай Ақерке Бауыржанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Торғай өзенінің минималды ағындысын бағалау

АрыстамбековаД.Д

3 орын

Кукентаева Айнур Касымовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жетісу Алатауының оңтүстік бөлігіндегі өзендердің ең жоғары ағындысын бағалау

Мусина А.К.

3 орын

 

 

 

 

6М061000 Гидрология

Базарбек Айдана Тастанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Есіл өзенінің ең жоғары ағындысын ГАЖ технологиялары көмегімен бағалау

Мусина А.К.

1 орын

Жұмабек Ақмарал Ғалымқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жайық-Каспий алабының оңтүстік өзендерінің су қорларын бағалау

 Давлетгалиев С.К.

2 орын

Даулетияров Куандык Бектасович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Іле өзенінің ағынды режимі сипаттамаларын зерттеу және есептеу

Абдрахимов Р.Г.

2 орын

Сайлаубек Ақгүлім Мұхтарбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Балқаш көлінің гидрологиялық орнықтылығын қамтамасыз етуге қажетті су ағынын негіздеу

Джусупбеков Д.К.

3 орын

Жарылқасын Аділет Абдузаирұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Гидрологические расчеты р. Иле для водосберегающих технологий в условиях нарастающего дефицита

 Нарбаева К.Т.

3 орын

 

 

 

 

6D061000 Гидрология

Оспанова Маржан Сансызбайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Управление и оценка рисками наводнений в бассейне р. Есиль

Дускаев К.К.

1 орын

Садуакасова Маржан Темирлановна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование водного баланса озер Щучинско-Боровской курортной зоны в условиях изменения климата

Джусупбеков Д.К.

2 орын

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Формирование баланса растворенных веществ вод на северном склоне Иле Алатау

Нысанбаева А.С.

2 орын

Болатова Айгерим Ардаковна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Оценка стока весеннего половодья рек Оба и Ульби в условиях изменения климата

Долгих С.А.

3 орын

Талипова Эльмира Кайратовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Влияние современных и перспективных изменений климата на водные ресурсы в бассейне р.Иле

Нысанбаева А.С.

3 орын

Елтай Айзат Ғалиқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование ветрового волнения на Каспийском море на основе численного моделирования

Нарбаева.К.Т.

3 орын

 

 

 

 

5В042200 баспа ісі

Салимова Айнур Нуржанкызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Казахский университет: особенности книг из серии " Өнегелі өмір"

Данаева Н.

1 орын

Қойлыбай Әзімбек Әбдіқұлұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Как повысить читательскую грамотность общества?

Смайыл Д.

2 орын

Жауынбаев Нұрбол Маратұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Проблемы языка в казахской печати в годы независимости

Куантай Н.

2 орын

Аралбек Жібек Нұржанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Проблема нации в газете «Ана тілі»

Мергенбаева К.

3 орын

Ермұрат   Айсымбат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Алматыкітап: национальные ценности в школьных учебниках

Батырханова Ж.

3 орын

Серік Мадина Мұратбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Какая книга нужна обществу?

Смайыл Д.

3 орын

 

 

5В060600 Химия

Советова Құндыз

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Хромды көміртекті сорбенттермен бөліп алу

Исмаилова А.Г.

1 орын

Жаулыбаева Малика

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Физика-химиялық әдістермен биологиялық активті қоспалардың сапасын бақылау

Алимжанова М.Б.

2 орын

Тұрлыбай Гүлнұр Ерғалиқызы

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Отечественная апатитовая руда как перспективный адсорбент сточных вод

Амерханова Ш.К.

2 орын

Костандян Ева Самвеловна

Алматинский технологический университет

Синтез и исследование физико-химических, комплексообразующих свойств сильнозаряженных линейных полиамфолитов

Зайнуллина А.Ш.

3 орын

 

 

6M060600 Химия

Омарова Анар Сагидуллаевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изучение реакций модификации природных диоксиантрахинонов и синтез новых биологически активных веществ на их основе

Корулькин Д.Ю.

1 орын

Бахытжан Елдана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Corrosion behavior of magnesium in chemical power sources

Аргимбаева А.Г.

2 орын

Сәтін Мәдина Қалдыбайқызы

М.Х.Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті

Полиэлектролиттердің флокуляциялаушы қасиеттерін зерттеу жіне дисперсияларды бөлу үдерісіне әсерін анықтау

Матниязова Г.К.

2 орын

6D060600 Химия

Имангалиева Айнур Нуралыкызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Сорбционные и каталитические характеристики композиционных материалов на основе природного сырья

Сейлханова Г.А.

1 орын

 

 

 

 

6М074000   Наноматериалдар және нанотехнология 

Султан Амирлан Асхатулы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование шероховатости поверхности карбида кремния методом отражательной эллипсометрии

Муратов М.М.

1 орын

Аргимбаев Диас

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование влияния модифицирующей добавки на нано структуру и строительные эксплуатационные свойства бетона

Смагулова Г.Т.

2 орын

Салибаева Айгерим Амандыковна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Оптималды оптикалық қасиеттерге ие наноқұрылымданған кремнийді дайындау

Сагидолда Е

2 орын

Курбанова Зульфира

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Получение и применение наноструктурированных сорбентов на основе природного графита

Смагулова Г.Т.

3 орын

Журинтаева Асем

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Получение и применение наноструктурированных сорбентов на основе рисовой шелухи

Султанов Ф.Р.

3 орын

         Мустафина Айгерим Болатовна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Наноқұрылымдық кремний негізіндегі сенсорлар

Сагидолда Е.

3 орын

 

 

 

 

 

 

6D074000 Наноматериалдар және нанотехнология 

Ерланұлы Ерасыл

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Синтез углеродных наноматериалов методом PECVD

Батрышев Д.Г.

1 орын

Қайдар Баян

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Получение наноструктурированных кормовых добавок из отходов растительного сырья

Смагулова Г.Т.

2 орын

Аяганов Жанибек Ерболович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Синтез углеродных наноматериалов для создания электродов высокой удельной емкостью

Батыршев Д.Г.

2 орын

Сламия Маулетбек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Магнетронды тозаңдандыру әдісімен металл нанобөлшектерін және комплексті плазмада нанокомпозитті көміртек-метал бөлшектері мен жұқа қабықшаларын алу

Досболаев М.Қ.

3 орын

Турганбай Анар

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Создание наноструктурированных композитных материалов для хранения энергии

Лесбаев Б.Т.

3 орын

Бакболат Баглан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Синтез фотокаталитических материалов для расщепления воды с образованием H2

Султанов Ф.Р.

3 орын

 

 

 

 

 

5В060400 Физика

Алдакулов Есенбек Куваншбекуғли

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследевание структурных и динамических свойств пылевых частиц в криогенной плазме

Молдабеков Ж.А.

1 орын

Атаханова Гүлбахор Каримжакқызы

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Кремний карбиді қабыршақтарын иондық-плазмалық әдістермен зерттеу

Сейтов Б.Ж.

2 орын

Аширбек Азамат Ильясұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Диэлектрический барьерный разряд в потоке газа

Усенов Е.А.

2 орын

Өнербек Ержанат Өнербекұлы

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Күн энергиясын пайдалану

Курмантаев А.Н.

3 орын

Алиев Нурасыл Жаналыұлы

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Кремнийлік күн батареяларын және фотоэлектрлік қондырғыларды дайындаудың заманауи технологиясын зерттеу

Раманкулов Ш.Ж.

3 орын

Төлеубаев Алишер Мұратұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Визуализация траекторий ионов в плотной плазме, рассчитанных методом Монте Карло

Исанова М.К.

3 орын

 

 

 

 

 

6М060400 Физика

Курбанов Фархат Хакимжанович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Химическая модель пылевой плазмы

Давлетов А.Е.

1 орын

Сулейманов Бегдулла Жалгасбайулы, Мұханбетжан Тұмар Серікқызы

К. Жубанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Экспериментальные и модельные исследования слоистых систем на основе железа, олова и циркония

Жубаев А.К.

2 орын

Исанова Айнур Кенесқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Компьютерное моделирование динамических характеристик пылевых частиц в пристеночной плазме

Бастыкова Н.Х.

2 орын

Агатаева Әсем Айтжанқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование элементарных процессов в пылевой плазме

Коданова С.К.

3 орын

Сантыбаев Хаджимурат Серикович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Термодинамические свойства плотной неидеальной плазмы

Асқарұлы Ә.

3 орын

Қабиден Қыдыр Болатұлы

Х. Досмухамедов атындағы атырау мемлекеттік университеті

Electronics Workbench программасы мен Kl цифрлы-аналогты құрылғысының көмегімен мультиплексор мен демультиплексорды зерттеу

Абыканова Б.Т.

3 орын

 

 

 

 

 

6D060400 Физика

Әбдірахманов Асан Рамазанұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде в магнитном поле

Рамазанов Т.С.

1 орын

Исмагамбетова Томирис Нурлановна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Структурные и термодинамические свойства плотной плазмы

Габдуллин М.Т.

2 орын

Акильдинова Айнур Кайратбековна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование влияния обработки плазмой DCSBD на всхожесть семян пшеницы

Рамазанов Т.С.

2 орын

Сызганбаева Сауле Аскаровна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Тормозная способность в двухкомпонентной плазме в рамках метода моментов

Архипов Ю.В.

3 орын

Игенбаева Асель Сабырбайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Мультисимде электронды аналогты құрлғылардың сұлбасын моделдеудің артықшылығы мен кемшіліктерін лабораториялық стендте алынған нәтижелермен салыстыру

Нұрғалиева Қ.Е.

3 орын

Кенжебекова Ақмарал Игілікқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Динамические и кинетические характеристики пылевой плазмы вблизи поверхности Луны и безатмосферных космических тел

Коданова С.К.

3 орын

 

 

 

 

5В060500 Ядролық физика

Тлемисов Абылайхан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование осцилляций нейтрино в поле вращающегося деформированного объекта

Бошкаев К.А.

1 орын

Аширбеков Атыгай

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изучение механизмов преобразователей ядерной энергии и их применения

Дьячков Вячаслав

2 орын

Ермекова Асель

Л.Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

Синтез магнитных наночастиц

Козловский А.Л.

2 орын

Зиберт Александр

Л.Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

Поверхности и нанотрубки

Козловский А.Л.

3 орын

Ермұрат Бұлбұл

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изучение влияния магнитного поля на развал гало ядер

Жаугашева Сауле Аманбаевна.

3 орын

Юсупова Дилафруз

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Применение магнитных наночастиц в медицине

Абишев Медеу Ержанович.

3 орын

 

 

 

 

 

6М060500 Ядролық физика

Калжигитов Нурсултан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Рассмотрение радиационного распада мюона вне стандартной модели

Такибаев Нургали Жабагаевич.

1 орын

Дүйсенбаева Айжан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование энергетической зависимости протонов в реакциях (р, хр) на ядре Ni58

Жолдыбаев Тимур.

2 орын

Нуртазин Ернат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование упругого и неупругого расеяния дейтронов на ядрах С13 при низких энергиях

Буртебаев Насурлла.

2 орын

Сидоров Ярослав

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование кластерных ширин кластеров тяжелее гелионов в легких и средних атомных ядрах

Юшков Александр Витальевич.

3 орын

Мамақ Таңшолпан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование упругого и неупругого расеяния альфа частиц на ядрах В11 при низких энергиях

Мухамеджанов Ержан

3 орын

Айтжан Фариза

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Определение спектра мезонов состоящих из легко – тяжелых кварков в рамках метода осцилляторного представление

Жаугашева Сауле Аманбаевна

3 орын

 

 

 

 

 

6D060500 Ядролық физика

Дюсамбаев Даулет Серикович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Использование исследовательского реактора ВВР_К для ресурсных испытаний топлива высокотемпературного газо-охлаждаемого реактора

Буртебаев Насурлла.

1 орын

Таутаев Ернар Мадуарович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Радиоизлучение широких атмосферных ливней по определению спектра и элементного анализа состава космических лучей высоких энергий

Садыков Турлан Хамзинович.

2 орын

Насрулла Маулен

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Влияния кластерных структур стабильных изотопов лития и бора на формирование выходов ядерных реакций во взаимодействиях с дейтронами и ионами гелия

Буртебаев Насурлла.

2 орын

Ткаченко Алеся Сергеевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Фазовый анализ ядерных процессов со спиновой структурой 1+1/2, 1+1, 1/2+3/2 и астрофизические приложения

Буркова Наталья Александровна

3 орын

Молдабеков Жангали

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка экспериментального термоядерного реактора «плазменный фокус»

 Жукешов Ануар

3 орын

Сайранбаев Дархан

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование нейтронно-физических характеристик активной зоны исследовательского реактора ВВР-К с боковым бериллиевым отражателем

Кенжин Ергазы Асиевич.

3 орын

 

 

 

 

 

5В061100 Физика және Астрономия

Низовкина М.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование звезды с B[e] феноменом AS160

Хохлов С.А.

1 орын

Сапарәлі Ә.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Әр түрлі гравитациялық өрістердегі екі аспан денесінің траекториясын модельдеу

Алимгазинова Н.Ш.

2 орын

Жұмахан Ж.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование активных ядер галактик S5 0716-714

Куратов К.С.

2 орын

Уазиров Аслан Назымбекович

М.Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Изучение тропосферно-мезосферных связей на основе анализа данных наземных и спутниковых измерений

Солодовник А.А.

3 орын

Абдраманова А.Е.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Фотометрия и оптическая спектроскопия B[e]-звезды MWC17

Куратов К.С.

3 орын

Атамұрат А.Б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование пульсаций двойной системы CI Cam

Куратов К.С.

3 орын

 

 

 

 

6М061100 Физика және Астрономия

Рева И.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Симбиотические звезды

Хохлов С.А.

1 орын

Сарманбетов С.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Классификация спектров горячих звезд нейронной сетью глубокого обучения

Кожагулов Е.Т.

2 орын

Ақниязова А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Галактикалар жиындарының фракталдық өлшемділігі мен энтропиясы

Жаңабаев З.Ж.

2 орын

Алимова Наталья Маратовна

М.Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Изучение модели солнечной вспышки на базе управляемого термоядерного реактора «плазменный фокус

Усейнов Б.М.

3 орын

Шакимова Г.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Изучение процесса возникновения и эволюции полей серебристых облаков на основании данных их наземных и космических наблюдений

Солодовник А.А.

3 орын

Иманкулова С.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Жұлдыздық шоғырлар эволюциясын сандық модельдеу

Наурзбаева А.Ж.

3 орын

 

 

 

 

6D061100 Физика және Астрономия

Жексебай Д.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

COHRS CO (3–2) шолуы бойынша массасы үлкен ағындарды анықтау

Хохлов С.А.

1 орын

Үсіпов Н.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Масштабная инвариантность гравитационных волн на космическом стохастическом фоне

Жаңабаев З.Ж.

2 орын

Қаламбай М.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Звездная динамика ядерных звездных систем с супермассивными черными дырами

Наурзбаева А.Ж.

2 орын

Сүбебекова Г.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование аккреционного диска новоподобной катаклизмической переменной RW TRi

Хохлов С.А.

3 орын

Өтебай А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Шашыраңқы жұлдыздық шоғырлардың түзілуі мен эволюциясы

Омаров Ш.Т.

3 орын

Ибраимова А.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Динамика малого тела с переменной массой в планетных системах

Наурзбаева А.Ж.

3 орын

 

 

 

 

5B072300 Техникалық физика

Идрисова Майра Нуртайкызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Дөнес беттегі еркін ағыншаның аэродинамикаға әсерін зерттеу

Исатаев М.С.

1 орын

Рахимбаев Еркебулан Нуржанович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

NASA – 0021 қанатша формалы профилінің гидравликалық кедергісінің Рейнольдс санына тәуелділігін зерттеу

Манатбаев Р.К.

2 орын

Елубаев Диас Ерболұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Компьютерное моделирование характеристик ДТ-топлива в энергетических устновках на тяжелых ионах

Исанова М.К.

2 орын

Досмуханова Динара Бейбитқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Барьерлік разрядтың электрлік қасиеттерін зерттеу

Қоданова С.Қ.

3 орын

Масатаева Айман

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

жүйесіндегі механикалық тепе-теңдік орнықсыздығында пайда болатын тербелмелі режимдер

Мукаменденқызы В.

3 орын

Мұратбеков Ербол

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка настольного стенда технологического процесса сборки двигателя автомобиля

Бектібай Б.Ж.

3 орын

 

 

 

 

6М072300 Техникалық физика

Ғинаят Айгерім Нұрболатқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

«Құбырдағы құбыр» жылуалмастрығыш жүйесін пайдалана отырып малдардың биологиялық қалдықтарын жылу энергиясын алуда пайдалану технологиясы

Манатбаев Р.К.

1 орын

Қантаева Гауһар Нұрланқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование влияние угла раскрытия на аэродинамику расходящейся струи

Исатаев М.С.

2 орын

Игибаев Жанболат Бакбергенович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка ветроустановки, устойчивой к суровому климату

Жукешев А.М.

2 орын

Слямова Эльмира Сериковна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Моделирование динамических процессов в плазме инерциального термоядерного синтеза

Қоданова С.Қ.

3 орын

Досымбетова Гулбахар Базарбаевна

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка методов повышения эффективности фотоэлектрических установок

Болегенова С.А.

3 орын

Сағдолданов Асқар Айдосұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Исследование теплообмена крылового профиля NASA–0021 с набегающим ветровым потоком при разных скоростях и углах атаки

Манатбаев Р.К.

3 орын

 

 

 

 

6D072300 Техникалық физика

Нұғыманова Айжан Олжабекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Процессы горения в топочных камерах Казахстанских ТЭС, использующих высокозольный уголь

Аскарова А.С.

1 орын

Байжұма Жандос Ескендірұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Технико-технологическое решение проблемы обледенения работающих ветроустановок в резкоконтинентальных регионах

Болегенова С.А., Манатбаев Р.К.

2 орын

Тәжен Әйгерім Бегімханқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Контактные методы исследования энергетических свойств импульсной плазмы

Досболаев М.К.

2 орын

Қаласов Нұрдәулет Болатұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Газ турбиналы қондырғылардың жылу циклдарында жанармайды тікелей ауыстыру үшін жел электр қондырғысын пайдалану

Манатбаев Р.К.

3 орын

Сейдулла Жанибек Канатбекович

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Влияние шероховатости криволинейных и башенных градирен на аэродинамику и теплообмен воздушной струи

Исатаев М.С.

3 орын

Ситдиков Жолат Жолдыбаевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Современные технологии переработка твердых углеродсодержащих отходов с получением энергетического газа

Мессерле В.Е.

3 орын

 

 

 

 

5B071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Еденбаев Қазыбек

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

ZnO нанобөлшектері мен ұнтақтарын гидротермалды синтез әдісімен алу мәне олардың қасеттерін зерттеу

Абдуллин Х.А.

1 орын

Сартаева Бану

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Кеуек кремний наноқұрылымының қалыптасуы және оның оптоэлектрондық сипаттамалары

Диханбаев Қ.К.

2 орын

Әжігерей Сандуғаш

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Гидротелмалды синтездеу әдісімен ZnS жұқа қабыршақтарын алу және қасиеттерін зерттеу

Калкозова Ж.К.

2 орын

Қасымова Анель

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Изучение влияние процессов термической обработки на структурные и проводящие свойства нанотрубок

Русакова А.В.

3 орын

Даулетбай Айгерім

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Разработка хромсберегающей технологии дубления кож для верха обуви

Махантеталиева К.Т.

3 орын

Сағитжан Гулшат

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Жүннен тоқылған заманауи жамылғыштардың сапасын кешенді бағалау

Халметова Ш.Т.

3 орын

 

 

 

6М071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Көңілқошева Ару Қалдыбекқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Висмутпен модификацияланған Gе2Sb2Te5 қабыршағының құрылымы, оптикалық қасиеттері және алу технологиясы

Приходько О.Ю.

1 орын

Дәрменқұлова Мадина

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Разработка наноструктурного сенсора для определения ацетонитрила и хлороформа

Сагидолда Е.

2 орын

Бауыржан Гульдана

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Оптические свойства модифицированных окрашенных полиимидов

Исмайлова Г.А.

2 орын

Нұржан Дидар

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Si/ITO (InSnO) құрылымына негізделген күн элементін жасау және олардың фотоэлектрлік қасиеттерін зерттеу

Диханбаев Қ.К.

3 орын

Ысқақ Мөлдір

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Нанокеуекті алюминий оксидінің қалыптасу механизімі және оның құрылымдық ерекшеліктері

Алпысбаева Б.Е.

3 орын

Уалиханов Р.Е.

Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Синтез и исследование фотокаталитической активности наноструктурированного оксида цинка

Гриценко Л.В.

3 орын

 

 

 

 

 

 

6D071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Тулегенова Аида

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Фото – и катодолюминесценция промышленных YAG:Ce люминофоров

Калкозова Ж.К

1 орын

Турманова Кундыз

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Отработка технологии получения наноразмерных модифицированных серебром пленок Ge2Sb2Te5 методом ионно-плазменного магнетронного сораспыления и изучение структуры наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5

Приходько О.Ю.

2 орын

Суюндыкова Гулнур

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Микротолқынды газдық фазадан химиялық отырғызу әдісімен Cu катализаторларында алынған SiC наноқұрылымдарын зерттеу

Партизан Г.

2 орын

Пузикова Дарья

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Повышение энергоэффективности фотоэлектрохимических солнечных элементов за счет применения новых полупроводниковых материалов

Приходько О.Ю.

3 орын

Мырзабекова Маркизат

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Технология электронно-ионной литографии для голографической защиты монет, слитков и изделий из драгоценных металлов

Муратов М.М.

3 орын

Кудабаева Мадина

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Новые композитные материалы на основе кремнесодержащих аморфных алмазоподобных углеродных пленок

Рягузов А.П.

3 орын