Тезистердің жариялануы

Тезистер конференция материалдарының жинағы ретінде жарияланатын болады. Тезистер ағылшын немесе орыс тілдерінде, .doc немесе .docx форматында, тезистің үлгісіне сәйкес 1 бет көлемінде дайындалуы керек және олар 2019 жылдың 25 шілдесіне дейін Тіркелу бетінде ғана қабылданады.

Тезистерді дайындау үшін келесі үлгілерді пайдаланыңыз: ағылшын тілінде  шаблон_eng және  шаблон_rus орыс тілінде. 

Сіздің тезисіңіз ұйымдастырушылар тарапынан қаралады. Тезисіңізді қабылдау немесе қабылдамау туралы хабарландыру 2019 жылдың 10 тамызына дейін хабарланады, қабылданған тезистер конференция сайтында жарияланады.

Қатысу туралы сұрақтарыңыз болса, syrym.kasenov@gmail.com, laura-nurlan@mail.ru электронды адресіне хат жолдап сұрасаңыз болады.

Тезистерді ұсыну ережелері

Форманы толтыру және файлдарды жүктеу

Халықаралық конференцияға тіркелу беті арқылы файлдарды жүктеу жүзеге асырылады. Баяндама тезистері рецензиялаудан өтеді . Ұйымдастыру комитетінде сұрақтар туындаған жағдайда, сіздің поштаңызға тиісті сұраныс жіберіледі.

 Ұсынылатын тезис форматтары

Тезистер келесі файлдармен берілуі керек: файл форматтары *.doc,*.docx.

 Файл атауы және олардың саны

Бір қатысушы кемінде екі баяндама ұсына алады. Файлдың атауы мынадай түрде қалыптасады: баяндамашының тегі,баяндамашының аты-жөні.

Файлдың атауы кіші латын әріптерімен теріледі және тіркелген баяндамашының тегіне сәйкес келуі тиіс.

Атаудың мысалы: ivanov_aa.doc.

Егер қатысушы екі баяндама ұсынса, онда файлдың атауына баяндаманың нөмірін (1 немесе 2) төменгі сызықша арқылы қосу керек.

Атауы: ivanov_aа_1.doc., ivanov_aa_2.doc.

 Мәтін

Тілі: Орыс және ағылшын.

Тезис көлемі — бір беттен артық емес (суреттерді, формулаларды, кестелерді, әдебиеттер тізімін және т.б. қоса алғанда).

Мақала мәтіні MS Word редакторында дара интервал арқылы терілуі тиіс;

Парақ форматы: 210 x 297 мм (A4);

Жиектері: жоғарғы, төменгі, оң, сол жағы-2 см;

Қаріп: Times New Roman (орыс. және ағылш.тілі), мөлшері-12 пт;

жоларалық интервал-дара;

абзацтың бірінші жолының шегінісі-0,5 см.;

Word редакторында орындалған суреттер объект ретінде енгізілуі тиіс (топтастырылған));

Баяндаманың атауы, авторлары, ұйымның атауы, e-mail ортасында тураланады.

Негізгі мәтін бет ені бойынша тураланады.

Әдебиеттер тізімі беттің еніне қарай тегістеледі.

Сөздерді бөліктер бойынша тасымалдауға және беттерді нөмірлеуге тыйым салынады.

«Шырша» тырнақшалары қолданылады.

Аббревиатуралар толық жазылуы тиіс.

 Баяндаманың атауы, авторлары, ұйымның атауы, e-mail

Құжаттың жоғарғы жолдарында баяндаманың атауы (бас әріптермен және жоғарыда көрсетілген мәтінді ресімдеу ережелеріне сәйкес) теріледі. Одан әрі бір жолдан кейін аты — жөні (аты-жөні-тегі алдында) жазылады. Баяндамашының аты-жөнінің асты сызылып көрсетіледі. Келесі жолда келтіріледі: ұйымның атауы, қаласы, елі және e-mail (факультеттер, кафедралар, зертханалар және басқа да ұйымдардың бөлімшелері көрсетілмейді) және тиісті авторлардың тегі қамтамасыз етілетін жоғарғы индекспен нөмірленеді. Одан әрі бір жолдан кейін тезистердің негізгі мәтіні теріледі.

 Суреттер

Егер тезистерде суреттер болса, онда олар *jpg,*.png,*.bmp,*.pdf, *.eps форматтарының бірінде кемінде 300 dpi рұқсаты бар болуы тиіс. Сурет айналасындағы ақ шеңбердің өлшемі барынша аз болуы керек. Барлық графикалық файл өлшемі-5 МБ артық емес. Суреттің нөмірі көрсетіліп, жаңа жолдан жасалады, мысалы: «1 сурет. Атауы». Мәтіндегі суреттерге сілтемелер, жол жүру тәртібімен нөмірленеді, мысалы: «1 сурет». Суреттерді сипаттау кезінде олар қара-ақ нұсқада басылатынын ескеру қажет.

 Формулалар мен белгілер

*.doc,*.docx форматтарға арналған формулалар тек кірістірілген MS Equation теңдеу редакторында теріледі.

Формуладағы символдардың өлшемдері (Equation): кәдімгі-11 пт, ірі индекс-6 пт, ұсақ-5 пт, ірі символ-24, ұсақ-4 пт;

Формулаларды тезистерде сурет түрінде қоюға болмайды. Орташа немесе үлкен көлемді формулалар жеке жолға шығарылады (оларды бос жолдармен бөлмей), орталықтандырылады және оң жағынан жүру тәртібімен нөмірленеді, мысалы: (1), (2) және т.б. формулалардағы белгілер түсіндірілуі тиіс.

 Кестелер

Кестелер мәтінге салынады және жоғарғы және төменгі бос жолдармен бөлінеді. Кестелерді суреттер түрінде қоюға болмайды. Кестенің атауын «1 кесте» деген сөздерден кейін абзац шегінісі бар кестенің үстінен келесі жолға қою керек. Мәтіндегі кестелер жол жүру тәртібімен нөмірленеді, мысалы: «1 кесте» және т.б. белгілер мен кестедегі деректер түсіндірілуі тиіс.

 Жобалар және алғыс

Зерттеуді қолдайтын жобаларға сілтемелер абзац шегінісі бар жеке жолда болуы тиіс.

 Әдебиеттер тізімі

Әдеби дереккөздерге сілтемелер мәтінде төртбұрышты жақшадағы нөмірлермен беріледі[1,2]. Дәйексөзделген әдебиет құжаттың соңғы жолдарындағы абзац шегінісі бар жай нөмірленген тізіммен беріледі.

 Ескерту: Ресімдеу талаптарынан ауытқыған тезистер, баяндама тезистер жинағына енгізілмейді.