Білім беру бағдарламаларын онлайн аккредитациялау

28.05.2021

Көрулер: 197

2021 жылдың 28 мамырында KazSEE Қазақстан инженерлік білім беру қауымдастығы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының Геоботаника және Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау білім беру бағдарламаларын онлайн аккредитациялаудан өткізді. Бұл іс-шараға оқытушылар Курманбаева М.С. б.ғ.д., профессор м.а., биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының меңгерушісі, Инелова З. А. б.ғ. к., қауымдастырылған профессор, Ахтаева Н.З. б.ғ.к., қауымдастырылған профессор, б.ғ.к., қауымдастырылған профессор Нурмаханова А.С., б.ғ.к., қауымдастырылған профессор Мамурова А.Т., PhD докторант Кегенова Г.Б., Мамилов Н. Ш. б. ғ. к., доцент, Сапарғалиева Н. С. б. ғ. к., доцент м. а., Есжанов Б. Е. б.ғ. к., доцент, түлектер және жұмыс берушілер Абугалиева С. И. б. ғ.д., профессор, "Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты" молекулалық генетика зертханасының бас ғылыми қызметкері, Туруспеков Е.К. б. ғ. к., "Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты" молекулалық генетика зертханасының меңгерушісі, Ситпаева Г. Т. б. ғ. д., профессор, ҚР БҒМ ҒК "Ботаника және фитоинтродукция институтының" бас директоры, Айдарбаева Д. К. б.ғ.д., Қазақ ҰПУ-ң профессоры, Избастина К.С. PhD, Альмерекова Ш. С. PhD , Запарина Е. Г. магистр, Тұрсынәлі М. Т. – "MG" ЖШС Бас директоры, Абилов Б. аквамәдениет зертханасының меңгерушісі ЖШС ҒӨО ҚАЗҒЗҒЗИ, студенттер Құсманғазинов Ә.Б., Оразов А. Е., Сумбембаев А. А., Кегенов Е. Б. Барлық қатысушылар сарапшылар тобының барлық сұрақтарына нақты және толықтай жауап берді.

 

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы 

www.kaznu.kz