Хабарландыру

Құрметті білім алушылар!

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті босаған білім беру гранттары туралы, сондай-ақ оларға сәйкес мамандықтар бойынша ақылы білім беру шартына қол қойған және талаптарға сай білім алушылар үміттене алатындығын хабарлайды! Толық ақпарат үшін Деканаттарқа хабарласыңыздар.

Код және мамандық атауы 

курс

Орын

5B060500-Ядролық физика

1

11

5В071800-Электр энергетикасы

1

5

5В071800-Электр энергетикасы (қысқартылған білім)

1

1

5В061100-Физика және астрономия

1

1

5В060400-Физика

1

4

5В071700-Жылу энергетикасы

1

7

5В071000- Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

1

7

5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

1

7

5В072300-Техникалық физика

1

1

5В060300-Механика

1

3

5В061200-Метеорология

1

12

5В060800-Экология

1

2

5В090200-Туризм

1

1

5В090700-Кадастр

1

1

5В071100-Геодезия және картография

1

5

5В060900-География

1

3

5В061000-Гидрология

1

3

5В060700-Биология

1

4

5В011300-Биология

1

1

5В070100-Биотехнология

1

6

5В080400- Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік

балық аулау

1

2

5В090500-Әлеуметтік жұмыс

1

2

5В010300-Педагогика және психология

1

1

5В020600-Дінтану

1

1

5В050200-Саясаттану

1

1

5В021000-Шетел филологиясы: ағылшын тілі

1

1

5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) (қысқартылған білім)

1

1

5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті

1

1

5В060100-Математика

1

2

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету    

1

4

5В070300-Ақпараттық жүйелер

1

3

5В070200- Автоматтандыру және басқару 

1

6

5В060200-Информатика

1

1

5В020900-Шығыстану

1

1

5В021016-Шетел филология: қытай тілі

1

2

5В021017-Шетел филологиясы: жапон тілі

1

1

5В050900-Қаржы

1

1

5В050800-Есеп және аудит

1

1

5В051100-Маркетинг

1

1

5В011400-Тарих

1

1

5В020200-Халықаралық қатынастар

1

1

5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

1

1

5В060600-Химия

1

2

5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

1

1

5В050400-Журналистика

1

1

5В051400-Қоғамдық байланыс

1

1

5В021013-Шетел филологиясы: араб тілі

2

1

5В020500-Филология: қазақ тілі

2

1

5В060700-Биология

2

1

5В011300-Биология

2

1

5В070100-Биотехнология

2

3

5В080400- Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

2

1

5В061000-Гидрология

2

4

5В061200-Метеорология

2

3

5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

2

1

5В070300-Ақпараттық жүйелер

2

2

5В070500- Математикалық және компьютерлік модельдеу

2

1

5В011000-Физика

2

1

5В060400-Физика

2

1

5В060500-Ядролық физика

2

3

5В071800-Электроэнергетикасы

2

1

5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

2

2

5В071000- Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

2

1

5В070200- Автоматтандыру және басқару

2

1

5В060700-Биология

3

1

5В060900-География

3

1

5В051400-Қоғамдық байланыс

3

1

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

3

1

5В072300-Техникалық физика

3

1

5В071800-Электр энергетикасы

3

1

5В071000- Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

3

1

5В060500-Ядролық физика

3

1