Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессорлары К.Т. Жұмағұлов және Г.М. Меңдіқұлова Улан-Баторда өткен Халықаралық конференцияның президиумында

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессорлары К.Т. Жұмағұлов және Г.М. Меңдіқұлова Улан-Баторда өткен Халықаралық конференцияның президиумында