Белгілі профессор В.А. Янчуктың дәрісі

Журналистика факультетінде 5 желтоқсан мен 19 желтоқсан аралығында
Беларусь Республикасының белгілі профессоры В.А. Янчуктың дәрісі өтті.
Тақырыбы: Электрондық медиа-кеңістіктегі зерттеулердің өзекті мәселелері.
Қарастырған негізгі мәселелері:
- Әлеуметтік ғылымдардың әдіснамалық негіздері
- Қазіргі заманғы зерттеу әдістері,
- Зерттеу міндеттерінің орнын анықтау және теориялық және эмпирикалық негіздеу,
-SCOPUS талаптарына сәйкес ақпаратты іздеудің заманауи технологиялары мен
басылым стандарттарын ұсыну.
   -Ағылшын тіліндегі мамандандырылған ғылыми баспа басылымдарында жарияланымдарды алға жылжыту,
- Электрондық медианың жұмыс істеуі мен дамуының қазіргі заманғы үрдістері,
- Психология және әлеуметтік ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер әдістемесі,
- Қоғамдық, сондай-ақ, жеке пікірді қалыптастыру және басқарудағы электронды
БАҚ тиімділігінің әлеуметтік және психологиялық межелері.

Басылым күні :  13.03.2019