Физика және астрономия

 

Оқытылатын пәндер


6М061100-Физика және астрономия


 

Пәннің атауы 

Негізгі

Таңдау

1

Шетел тілі (кәсіби)

+

 

2

Тарих және философия ғылымы

+

 

3

Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

4

Жұлдыздардың физикасы

+

 

5

Астрофизикадағы сызықты емес процестер

+

+

6

Астрономиялық деректерді сызықты емес талдау

+

+

7

Педагогика

+

 

8

Психология

+

 

9

Жоғары мектептегі физика және астрономияны оқыту әдістемесі

+

+

10

Астрофизиканың тәжірибелік әдістері

+

+

11

Астрофизикадағы ақпараттық технологиялар

+

+

12

Жоғары энергетикалық астрофизика

+

+

13

Астрономиялық бақылау технологиясы, астрономиялық дерекқорлар

+

+

14

Астрономиялық бақылаудағы жартылай өткізгіш электроника және оптоэлектроника

+

+

15

Ыстық жұлдыздардың спектралды талдауы

+

+

16

Релятивистикалық астрофизика

+

+

17

Ядролық астрофизика

+

+

18

Релятивистік аспан механикасы

+

+

 

Зерттеу жұмыстары және тағыламдамалар

 

  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар I)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар II)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар III)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар IV)
  • зерттеу тағыламдамасы
  • педагогикалық тағыламдама