Наноматериалдар және нанотехнологиялар

 

Оқытылатын пәндер


6М074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар


 

Пәннің атауы 

Негізгі

Таңдау

1

Шетел тілі (кәсіби)

+

 

2

Тарих және философия ғылымы

+

 

3

Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

4

Микроэлектрониканың физикалық негіздері

+

+

5

Электрониканың нанотехнологиясы

+

+

6

Металлургиядағы нанотехнология

+

+

7

Материалдар мен бұйымдардың бетін қайта құру үшін плазмалық нанотехнология

+

+

8

Сутегі энергиясына арналған композиттік наноматериалдар

+

+

9

Педагогика

+

 

10

Психология

+

 

11

Нанотехнология негіздері

+

 

12

Нанотехнологияға кіріспе

+

+

13

Материалтанудағы нанотехнология негіздері

+

+

14

Кристалдық физика және наноматериалдарды құрылымдық талдау

+

+

15

Жартылай өткізгіш наноқұрылымдарды өндіру технологиясы

+

+

16

Өнеркәсіптегі наноэлектроника

+

+

17

Өнеркәсіпте наноқу құралдарын пайдалану

+

+

 

Зерттеу жұмыстары және тағыламдамалар

 

  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар I)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар II)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар III)
  • магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми семинар IV)
  • зерттеу тағыламдамасы
  • педагогикалық тағыламдама